Kerk Wereldwijd

De nieuwe Kerk Wereldwijd (Juli-Augustus 2019) is uit!
32 pagina’s missie- en kerknieuws met eigen
reportages met foto’s uit de derde wereld.
Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie
uit de wereldkerk.

Met deze maand o.a.:

Een reportage uit het Amazonegebied: De hoorn des overvloeds. Midden in het regenwoud van de Amazonas leggen de inheemse volken tuinen aan. De rijkdom aan hulpbronnen wordt nu ten volle benut. Geen monocultuur meer, maar variatie. In een dag legt men gezamenlijk een tuin aan waarvan men het hele jaar kan oogsten.

De tweede reportage komt uit Niger. Voor migranten is Niger een van de belangrijkste transitlanden op de weg naar Europa. In de handelsstad Agadez wachten veel jonge mannen op de volgende etappe van hun reis: dwars door de onbarmhartige Sahara.

Als opmaat naar de Buitengewone Missiemaand in oktober kunt u lezen over de gezamenlijke missie van ons allen. Iedere gedoopte is ook een gezondene. Iedereen kan meebouwen aan een netwerk van uitwisseling, wederzijdse betrokkenheid en vriendschap binnen de wereldkerk.

Word abonnee

Verruim uw blik en gun uzelf, een familielid of vriend(in) een abonnement op KERK WERELDWIJD. 32 pagina’s kerk- en missienieuws met reportages en foto’s uit de derde wereld. Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie uit de wereldkerk. Kerk Wereldwijd verschijnt 6 x per jaar. Een abonnement kost 10 euro per jaar, bij automatische incasso.

kies een optie*:

Ik neem een abonnement à 10 euro op Kerk Wereldwijd tot wederopzegging en geef hierbij toestemming tot automatische incasso van het abonnementsgeld.Ik neem een abonnement à 10 euro op Kerk Wereldwijd tot wederopzegging en ontvang een acceptgirokaart (extra kosten 1 euro).Ik vraag een gratis proefnummer aan (laatste uitgebrachte nummer).

* = verplicht veld

 

Missio Pauselijke Missiewerken legt uw gegevens vast overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken: Missio, Antwoordnummer 1434, 2509 WB Den Haag (geen postzegel nodig). Of via missio@missio.nl.

Door dit formulier te versturen, geeft u toestemming aan Missio/PMW (Laan van Nieuw Oost-Indië 191, 2593 BN Den Haag) het abonnementsgeld (10 euro) van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank voor de voorwaarden.