Kerk Wereldwijd

 

KERK WERELDWIJD
Tijdschrift voor missie & dialoog

De nieuwe Kerk Wereldwijd (mei - juni 2017) is uit!

32 pagina's missie- en kerknieuws met eigen reportages met foto's uit de derde wereld. Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie uit de wereldkerk. 

Met deze maand o.a.:

 

Aan priesters geen gebrek

AAN PRIESTERS GEEN GEBREK

Indonesië is met 225 miljoen moslims het grootste islamitische land in de wereld. Wat amper bekend is: Flores, een van de 17.508 InDonesische eilanden, is grotendeels katholiek. De plaatselijke kerkelijke Hogeschool heeft momenteel 961 studenten, van wie 834 priesterkandidaten. Bijna geen enkele andere regio heeft zoveel priester- en kloosterroepingen als het kleine eiland Flores.

 

Bewonderenswaardige vrouwen rond Luther

 

 

 

BEWONDERENSWAARDIGE VROUWEN ROND LUTHER

Margaretha Luther-Lindemann, de Heilige Maagd
Maria en Katharina von Bora: drie vrouwen die een
rol speelden in het leven en het geloof van Maarten
Luther. Wie waren zij of hoe inspireerden zij Luther?

 

 

Gehoorzamen kan alleen uit vrije wil


 

"GEHOORZAMEN KAN MEN ALLEEN UIT VRIJE WIL"

Toen hij in 2015 de Vredesprijs van de Duitse Boekhandel ontving,

riep Navid Kermani de gasten op te bidden voor pater Jacques Mourad,

die door IS ontvoerd was en voor de 200 christenen van diens Syrische parochie.
De islamitische schrijver hoort tot de belangrijkste stemmen in Duitsland als het gaat om
de dialoog van religies en culturen. Kermani (49) groeide op als vierde zoon van een
Iraans artsengezin in Siegen en studeerde oriëntalistiek. Voor zijn literaire werk ontving
hij talrijke onderscheidingen. Kermani woont met zijn vrouw en beide dochters in Keulen.

 

 

 

 

Abonneer op dit blad voor maar 10 euro per jaar
32 pagina's missienieuws en eigen reportages met foto's uit de derde wereld. Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie uit de wereldkerk. 
Kerk Wereldwijd verschijnt 6 x per jaar. Een abonnement kost 10 euro per jaar, bij een automatische incasso
.
of bestel eerst een proefnummer!


Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55