Visie

MISSIO: Solidariteit met parochies wereldwijd

Eenvoudig gezegd staat MISSIO voor: kerken helpen kerken. MISSIO is het wereldwijde solidariteitsfonds van de Rooms-katholieke Kerk. Het gaat vooral om het verlenen van financiƫle steun aan armlastige parochies en bisdommen in de landen van de derde wereld, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis.VISIE
In de voetsporen van Jezus
de ander tegemoet gaan en samen zoeken naar wegen
om Gods rijk van gerechtigheid, vrede en welzijn te bespoedigen.


MISSIE
Missio wil een brug zijn tussen parochies en bisdommen wereldwijd.
Samen willen wij als gelijke partners
werken aan een betere wereld,
ons geloof met elkaar delen
en in dialoog treden met andere godsdiensten en culturen.

 

Structurele hulp

MISSIO is onderdeel van de Wereldkerk en dat bepaalt de manier waarop hulp verleend wordt. MISSIO verleent structurele hulp en steunt slechts incidenteel kleine tijdelijke projecten. Immers als projectmedewerkers weer vertrokken zijn, is daar nog steeds de Kerk. Daarom helpt MISSIO de infrastructuur van de Kerk in de derde wereld te bouwen en verder te ontwikkelen. Dan kan de Kerk daar ter plaatse zelf de nood lenigen. Het is werk van de lange adem. Het gaat om investeren in de mensen die de Kerk vormen, in mensen die de geloofsgemeenschappen vormen en kunnen dragen. Zo ondersteunt MISSIO onder meer de opleiding van het kerkelijk kader.

 

Eigen kracht ontwikkelen

MISSIO maakt de plaatselijke kerken in de derde wereld sterk om zelf hun missie te gaan uitvoeren. Zij zijn zelf het beste in staat om te beoordelen waar nood is, waar behoefte aan is. Zij kennen de situatie en de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. MISSIO staat voor het ontwikkelen van de eigen krachten van de plaatselijke kerken.

 

Hoogtepunt van de ervaring Wereldkerk te zijn is de Wereldmissiemaand die elk jaar in oktober over de hele wereld in alle katholieke geloofsgemeenschappen gevierd wordt. Dit gelijktijdig vieren van dat wat ons samenbindt, namelijk het geloof in Jezus Christus, betekent een enorme kracht. De kracht van het geloof. Een kracht die verder reikt dan de eigen parochie, verder reikt dan ons eigen kleine Nederland.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indiƫ 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55