Steun een student


 

Het Sponsorprogramma ‘Steun een student’ is het opleidingsfonds van MISSIO, ook wel bekend als Sint-Petrus-Apostelfonds, voor jonge mensen in de derde wereld die een toekomst als pastoraal werk(st)er, permanent diaken of priester overwegen


Wat is het probleem?

Anders dan in Nederland kunnen deze jongeren niet rekenen op een studietoelage van de regering. Zij moeten zelf hun collegegeld en de kosten van levensonderhoud opbrengen. Iets wat vaak onmogelijk is. Velen immers komen uit arme families en die hebben al zorgen genoeg. Vanwege de grote afstanden verblijven de studenten vaak intern op het onderwijsinstituut. Dit betekent een flinke kostenpost extra voor kost en inwoning. Net zomin als de studenten krijgen de kerkelijke onderwijsinstellingen overheidsondersteuning.

Welke oplossing?
MISSIO neemt een deel van de zorgen weg door ondersteuning van de opleidingen en daarmee van de studenten. De bijdrage wordt mogelijk gemaakt door de sponsors van dit opleidingsfonds, particulieren maar ook wel parochies. Het is een essentiële investering in de toekomst van de kerk.

Hoe steunen?
U kunt een student steunen met een volledige studiebeurs (45 euro per maand, dat is 540 euro per jaar). Ook een gedeeltelijke sponsoring, waarbij u zelf een bedrag kiest, of een eenmalige gift behoren tot de mogelijkheden.

Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op: tel. 070 - 304 74 44 of via e-mail: missio@missio.nl.

U kunt ook online doneren voor deze actie. Klik hier...

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55