Visie

Solidariteit met parochies wereldwijd

Eenvoudig gezegd staat Missio voor: kerken helpen kerken. Missio is het wereldwijde solidariteitsfonds van de Rooms-katholieke Kerk. Het gaat vooral om het verlenen van financiële steun aan armlastige parochies en bisdommen in de landen van de derde wereld, maar ook om wederzijdse bemoediging en evangelische getuigenis.

 • Investeren in mensen

  Missio is onderdeel van de Wereldkerk en dat bepaalt de manier waarop hulp verleend wordt. Missio verleent structurele hulp en steunt slechts incidenteel kleine tijdelijke projecten. Immers, als projectmedewerkers weer vertrokken zijn, is daar nog steeds de Kerk. Daarom helpt Missio de infrastructuur van de Kerk in de derde wereld op te bouwen en verder te ontwikkelen. Dan kan de Kerk daar ter plaatse zelf de nood lenigen. Het is werk van de lange adem. Het gaat om investeren in de mensen die de Kerk vormen, in mensen die de geloofsgemeenschappen vormen en kunnen dragen. Zo ondersteunt Missio onder meer de opleiding van het kerkelijk kader.

 • Eigen kracht ontwikkelen

  Missio maakt de plaatselijke kerken in de derde wereld sterk om zelf hun missie te gaan uitvoeren. Zij zijn zelf het beste in staat om te beoordelen waar nood is, waar behoefte aan is. Zij kennen de situatie, de mogelijkheden en onmogelijkheden ervan. Missio staat voor het ontwikkelen van de eigen krachten van de plaatselijke kerken.

   

  Kracht van het geloof

  Hoogtepunt van de ervaring Wereldkerk te zijn is de Wereldmissiemaand die elk jaar in oktober over de hele wereld in alle katholieke geloofsgemeenschappen gevierd wordt. Dit gelijktijdig vieren van dat wat ons samenbindt, namelijk het geloof in Jezus Christus, betekent een enorme kracht. De kracht van het geloof. Een kracht die verder reikt dan de eigen parochie, verder reikt dan ons eigen kleine Nederland.