Wereldwijde Roepingen

In de Westerse landen is het aantal roepingen tot het priesterschap, het diakenambt of het religieuze leven zeer gering. De gevolgen daarvan ervaren we in onze parochies en geloofsgemeenschappen. Maar elders in onze Wereldkerk zijn er juist veel roepingen, wat weer andere problemen met zich mee brengt.

Rwanda

Overvol seminarie
Het kleinseminarie Saint Kizito de Zaza van het bisdom Kibungo in Rwanda barst met ruim 300 seminaristen bijna uit zijn voegen. Sinds de oprichting van het seminarie in 1968 zijn er al meer dan honderd priesters opgeleid. Ook het kader in de samenleving heeft hier zijn opleiding genoten. De middelbare school voldoet aan alle eisen van het ministerie van onderwijs en biedt bovendien lessen in Latijn, filosofie en godsdienst. Vorig jaar had het kleinseminarie 305 seminaristen. Zo’n grote groep vraagt improvisatie wat betreft de beschikbare ruimtes en sportvelden. Gelukkig krijgt men financiële steun. Niet alleen van Missio, maar bijvoorbeeld ook van de vereniging van oud-leerlingen van het seminarie. Die zorgt ervoor dat er binnenkort een basketbalveld aangelegd kan worden.

Roepingenzondag

Het katholieke Flores
In het grootste islamitische land ter wereld, Indonesië, is een van de 17.508 eilanden grotendeels katholiek: het eiland Flores. Dat is op zich al bijzonder. Maar het eiland heeft ook nog eens een enorm aantal roepingen voor het priesterschap en het religieuze leven. Aan het seminarie St. Petrus van het bisdom Maumere studeren momenteel 961 studenten, van wie er 834 priesterkandidaten zijn.
In onze Kerk Wereldwijd van mei/juni staat een uitgebreide reportage over dit seminarie op Flores. Of zie ook onze Missio Berichten.

Wilt u de toekomstige priesters in onze wereldkerk steunen?

Geef dan uw bijdrage op IBAN: NL89 INGB 0000 0055 96, o.v.v. Missio Roepingenzondag te Den Haag.
Of doneer hier online.

 

© Zerche  

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55