Week van Gebed 2017Poster Week van Gebed

Van 15 tot en met 22 januari wordt de Week van Gebed voor de eenheid gehouden, met als thema ‘Jouw hand, mijn glimlach’. De gebedsweek staat in het teken van verzoening en speelt in op de herdenking van 500 jaar Reformatie. De nadruk ligt op Jezus Christus en zijn verzoeningswerk als het centrum van het christelijk geloof.

Materialen
Het materiaal voor de gebedsweek wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad van Kerken en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland heeft het materiaal vertaald en verder bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.

Beeld van handen
Het beeldmerk op de poster en het omslag van een boekje laat handen zien die naar elkaar reiken. Het drukt verzoening uit. Ook de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

Voor meer informatie en bestellen van het materiaal kunt u terecht op de website van de Raad van Kerken: www.raadvankerken.nl

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55