Opbrengst Wereldmissiemaand 2016

Poster Wereldmissiemaand 2016

In oktober vorig jaar heeft MISSIO in de Wereldmissiemaand bijzondere aandacht gevraagd voor de katholieke Kerk in de Filippijnen. U heeft ruimhartig gegeven om onze medegelovigen te ondersteunen.

Voorlopige opbrengst
Hoewel MISSIO nog steeds bijdragen van parochies binnen krijgt, kunnen we u al wel de voorlopige opbrengst van Wereldmissiemaand 2016 meedelen.

Collecte Missiezondag: € 162.669,--
Collecte Wereldmissiedag van de Kinderen: € 29.788,--
Donateurs via de Missio Berichten: € 90.662,--

In totaal is de voorlopige opbrengst: € 283.119,--

De opbrengst wordt onder meer besteed aan het gezinscentrum Tuluyan in Manila, het werk van pater Hiwatig in de slums van Navotas in Manila en aan het werk van de Silsilah-beweging voor vrede en dialoog op Mindanao.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage aan de Kerk in de Filippijnen!

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55