Missio: Solidariteitsfonds van de Wereldkerk

Honderdduizenden priesters, diakens, broeders, paters en zusters alsook miljoenen geëngageerde gelovigen maken onze kerk wereldwijd tot het grootste netwerk van solidariteit. Jongetje in schoolbank

Solidariteit betekent: iedereen draagt bij
MISSIO / Pauselijke Missiewerken is actief in meer dan 130 landen. Jaarlijks komen de directeuren bij elkaar in Rome. Tijdens die bijeenkomsten wordt bepaald hoe het geld dat door al die 130 landen is ingezameld, verdeeld wordt over de bisdommen en parochies in de derde wereld. Bijzonder is wel dat niet alleen de gelovigen in de zogeheten rijke westerse landen geld doneren. Ook de gelovigen in Afrika en Azië dragen naar vermogen bij.

 

 

Priesterstudent

 

 

Solidariteit betekent: men ontvangt naar behoefte
Elk van de ongeveer 1100 zogeheten missiebisdommen krijgt jaarlijks een vaste subsidie voor het pastorale werk. Sommige bisdommen zijn hier volledig van afhankelijk en zouden hun pastorale en diaconale zorg zonder de subsidie van Missio niet meer kunnen doen.
Niemand wordt bevoordeeld. Iedereen krijgt naar behoefte. Zo kan voorkomen worden dat de allerarmste parochies zonder financiële steun zouden blijven, omdat ze geen directe relaties met bijvoorbeeld parochies in Europa hebben.
Ook mag elk van die 1100 bisdommen per jaar vijf aanvragen indienen voor bijzondere subsidies.

 

Kinderen in Tanzania

 

Het geld wordt besteed aan onder andere: opleiding van catechisten, bouw en reparatie van kerken en kapellen, religieuze communiteiten, media, opbouw van parochies, noodhulp.

Wilt u meehelpen aan dit wereldwijde netwerk van solidariteit?
Geef dan aan Missio:
IBAN: NL93 INGB 0000 0087 25 of doneer meteen online.

Alvast hartelijk dank!

Zie ook: Missio Berichten


Copyright foto’s: Missio; Catholic Mission Australia

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55