De Witte Karavaan

Witte zusters

In het Klooster Sint Agatha te Cuijk is een bijzondere expositie te zien over het missiewerk van de Witte Paters en Witte Zusters in Afrika. Voorwerpen, verhalen, archief- en beeldmateriaal illustreren het kleurrijke leven van deze missiegezelschappen. Als u voor het juiste moment kiest, is ook een ontmoeting een Witte Pater of Witte Zuster mogelijk.

Hun missie
Lange tijd vertrokken de paters en zusters voor altijd naar ‘de missie’ en namen zij definitief afscheid van hun familie en hun moederland. Pas in de loop van de 20e eeuw kwam hierin verandering door de ontwikkeling van nieuwe vervoermiddelen. In Afrika waren de missionarissen actief in jeugdzorg, onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipatie. Zij gingen – naar lokale gewoonten – in het wit gekleed. Daarom worden ze in de volksmond Witte Paters en Witte Zusters genoemd.

Toelichting door de Witte paters en Witte Zusters zelf
De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, gevestigd in het klooster van Sint Agatha. Bij het samenstellen van de expositie zijn de Witte Paters en Witte Zusters nauw betrokken geweest. Zij verzorgen op diverse zondagen een inleiding bij de expositie. Op aanvraag is rondleiding door een Witte Pater of Witte Zuster mogelijk. Een unieke mogelijkheid om uit de eerste hand over het missiewerk te horen.

Witte paters

Combineer uw bezoek
De boeiende expositie is ingericht in de voorvleugel van het klooster. Een bezoek aan de expositie kunt u goed combineren met een wandeling door de monumentale kloostertuin, een bezoek aan de kloosterkerk of een kopje koffie of thee met kloosterkoek in het bezoekerscentrum.

Praktische informatie
De expositie is tot en met 29 oktober te bezoeken op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Klooster Sint Agatha, Kloosterlaan 24, Sint Agatha (Cuijk), tel. 0485-311007
www.erfgoedkloosterleven.nl

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55