Het land van de oprechte mensen: Burkina Faso

Op 22 oktober is het Missiezondag. Dit jaar richten wij onze blik speciaal op Afrika en in het bijzonder op Burkina Faso. Het voormalige Opper-Volta veranderde in 1984 zijn naam in Burkina Faso tijdens het bewind van president Sankara. De naam van het land en zijn inwoners is samengesteld uit de talen van de drie grootste bevolkingsgroepen.Burkina Faso
‘Burkina’ is Moré voor ‘oprechte mensen’ en ‘Faso’ is Dioula voor ‘land’. De inwoners van Burkina Faso heten Burkinabé. De ‘bé’ komt uit het Fulfulde en wordt gebruikt in woorden die iets zeggen over iemands afstamming.

Projecten
Missio Pauselijke Missiewerken zal in de Wereldmissiemaand aandacht besteden aan drie projecten van de katholieke kerk in Burkina Faso.
Gedwongen huwelijken zijn een veel voorkomend verschijnsel. Meisjes die hiervoor wegvluchten worden opgevangen door zusters en door gezinnen van catechisten.
Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het probleem van de hekserij. Met name oudere vrouwen worden van hekserij beschuldigd en uit de gemeenschap gestoten.
Een derde project richt zich op kinderen en jongeren die hun geluk beproeven in de illegale goudmijnbouw, in gevaarlijke omstandigheden.

Ontmoetingsdag met lezing van vicaris Goulmy
Vincent Goulmy, vicaris voor Missiezaken van het bisdom Roermond zal op de Missio Ontmoetingsdag zaterdag 30 september een lezing houden over Burkina Faso. Hij heeft veel rondgereisd in met name het oostelijke deel van het land. Daar maakte hij ook een kort filmpje, dat een impressie geeft van het landelijke leven.
Het filmpje vindt u onderaan dit bericht.

Burkina Faso   Burkina Faso

© foto’s & video V. Goulmy


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55