Ruim 1,2 miljard katholieken wereldwijd

Sint PieterspleinWereldwijd groeit het aantal katholieken nog steeds. Volgens de laatste statistieken van het Vaticaan (bijgewerkt tot en met 31 december 2014) is het aantal katholieken over de hele wereld toegenomen met ruim 18 miljoen ten opzichte van het jaar daarvoor (2013) tot een totaal van 1.272.281.000. In Europa nam het aantal katholieken af met 57.000. Vooral Afrika (+ 8.535.000) en de beide Amerika’s (+ 6.642.000) zijn verantwoordelijk voor de toename.
Procentueel gezien is het aandeel katholieken ten opzichte van de wereldbevolking iets toegenomen. Met een lichte toename van 0,09% maakt het aantal katholieken 17,77% van de totale wereldbevolking uit.

Aantal katholieken per priester
In Afrika en beide Amerika’s zijn ongeveer 5.000 katholieken aan de pastorale zorg van één priester toevertrouwd. In Azië en Oceanië zijn dat er ongeveer 2.000 en in Europa heeft een priester gemiddeld 1.500 katholieken onder zijn hoede. Wanneer we kijken naar het aantal personen (ongeacht welke of geen religie) per priester dan zijn de verschillen tussen de continenten nog groter. Afrika: 25.934 personen per priester, Azië: 46.071 en Europa 3.944 personen per priester.

Priesters en religieuzen
Het aantal priesters laat wereldwijd eveneens een (kleine) toename zien, van 444. Het totale aantal priesters over de hele wereld is 415.792. Maar de statistieken laten ook zien dat de groei van het aantal priesters alleen te constateren valt in Afrika (+ 1.089) en Azië (+ 2.128). In Oceanië is het aantal priesters afgenomen met 86, in de beide Amerika’s met 123 en in De jongste kerk in Mongolië. © Catholic Mission AustraliaEuropa is een afname te constateren van 2.564 priesters.
Het aantal vrouwelijke religieuzen wereldwijd blijft dalen tot een aantal van 682.729. Een daling van 10.846 ten opzichte van het jaar ervoor. Dat zijn er overigens nog altijd veel meer dan de 189.054 mannelijke religieuzen (paters en broeders).

Leken
De lekenmissionarissen zijn in 2014 in aantal toegenomen met 841 tot een totaal aantal van 368.520. Een andere groep leken, de catechisten, is met 107.200 toegenomen tot het aantal van 3.264.768 personen.

Voor alle cijfers: klik hier

(Bron: Agenzia Fides)
De jongste kerk in Mongolië. © Catholic Mission Australia

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55