Nalatenschappen

Hoe u goed kunt doen door iets na te laten
Niemand staat zo makkelijk stil bij de dood. Maar de dag waarop we het tijdelijke voor het eeuwige verwisselen valt niet te voorspellen. Het is dan ook van belang, dat u nu al een regeling treft voor wat er na uw dood met uw bezit moet gebeuren. Als u niets hebt geregeld worden de wettelijke bepalingen van kracht. Indien er geen nabestaanden in de zin van de wet zijn, vervalt uw bezit zelfs aan de staat.Met een testament of legaat daarentegen bepaalt u zelf wie na uw dood op een en ander mag rekenen.

Wereldmissie, een hoogstaand doel

Als u er al eens aan dacht om een goed doel in uw laatste wil te gedenken, attenderen wij u graag op Missio. Als Nederlandse afdeling van de Pauselijke Missiewerken geeft Missio al sinds 1830 haar onvermoeibare steun aan de doelen van de wereldmissie.
Mogelijk komt Missio als katholieke kerkelijke instelling dan ook het meest overeen met uw wens om ook na uw dood bij te dragen aan de versterking en verdere opbouw van de Kerk in de derde wereld. We noemen in dit opzicht onze steun aan kinderen uit de zwakste groepen van de samenleving, de opleiding van jonge mensen op weg naar het priesterschap of een ander pastoraal beroep en de ondersteuning van de lokale katholieke kerk in de derde wereld.

Praktisch

Met het oog op een paar praktische zaken is het volgende van belang.
Voor een eenvoudige benoeming van Missio tot erfgenaam dient de aanwijzing in de akte te zijn:
Stichting Nationaal Bureau voor Missiewerken.
Voor de aanwijzing van een specifiek doel (kinderen, priesteropleidingen, lokale katholieke kerk) kunt u voor de juiste tenaamstelling het best even rechtstreeks contact met ons opnemen (tel. 070 - 304 74 44).

Online doneren
U kunt ook via deze website online doneren. Voor meer informatie. ... klik door naar Online Doneren

Fiscaal voordelig geven

Aftrekbaarheid van giften
Missio is een van de instellingen die door de overheid als goed doel worden erkend (Anbi-instelling).
Dit betekent, dat de donaties die u aan Missio hebt gedaan jaarlijks voor de belasting aftrekbaar zijn, met inachtneming van de fiscale regelingen die op dat moment van toepassing zijn.

Schenkingsakte
Wilt u enkele jaren achtereen een bepaald bedrag aan Missio schenken, dan kunt u een schenkingsovereenkomst sluiten met Missio. U verplicht uzelf om bij leven minimaal 5 jaar een vast bedrag te schenken. Sinds enkele jaren hoeft u hiervoor niet meer naar een notaris en is de overeenkomst eenvoudig te regelen. Het schenkingsbedrag is volledig aftrekbaar voor de belasting.
Heeft u vragen, neem dan contact met ons op, tel. 070 - 304 74 44.

Makkelijke betalingstermijnen

Het bedrag dat u jaarlijks aan Missio schenkt, hoeft u niet in één keer te voldoen. U kunt de last spreiden over makkelijke betaaltermijnen, waardoor u voor uw alledaagse uitgaven de nodige ruimte overhoudt.

Garantie
Missio verzekert u, dat zij uiterst discreet met uw persoonlijke gegevens om gaat. Deze worden niet aan derden verstrekt.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55