Kerk Wereldwijd

De nieuwe Kerk Wereldwijd (september-oktober 2018) is uit!
32 pagina’s missie- en kerknieuws met eigen
reportages met foto’s uit de derde wereld.
Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie
uit de wereldkerk.

Met deze maand o.a.:

Een reportage uit Ethiopië. De Menja’s, een klein volk in het zuidwesten van Ethiopië, zijn eeuwenlang buitengesloten en gediscrimineerd. Ook nu nog lijden zij onder sociaal isolement en armoede. Twee zusters van de congregatie Kleine Zusters van Jezus hebben de strijd ertegen aangebonden.

 

Ook de tweede reportage komt dit keer vanwege de Wereldmissiemaand uit Ethiopië. Pater Quim bekommert zich om een andere gemarginaliseerde bevolkingsgroep in het land: de Gumuz. Door de buurvolkeren zijn zij lange tijd tot slaaf gemaakt en maatschappelijk naar de rand verdrongen. Nu beginnen de Gumuz hun leven zelf vorm te geven, ook dankzij het evangelisatiewerk van pater Quim.

Verder in dit nummer een achtergrondartikel over de vroegchristelijke missie en een interview met Nidia Arrobo Rodas uit Ecuador die zich al meer dan 30 jaar ervoor inzet om de spiritualiteit van de inheemse bevolking te beleven.

Word abonnee

Verruim uw blik en gun uzelf, een familielid of vriend(in) een abonnement op KERK WERELDWIJD.

32 pagina’s kerk- en missienieuws met reportages en foto’s uit de derde wereld. Inspirerende verhalen en achtergrondinformatie uit de wereldkerk. Kerk Wereldwijd verschijnt 6 x per jaar. Een abonnement kost 10 euro per jaar, bij automatische incasso.

 

kies een optie*:

Ik neem een abonnement à 10 euro op Kerk Wereldwijd tot wederopzegging en geef hierbij toestemming tot automatische incasso van het abonnementsgeld.Ik neem een abonnement à 10 euro op Kerk Wereldwijd tot wederopzegging en ontvang een acceptgirokaart (extra kosten 1 euro).Ik vraag een gratis proefnummer aan (laatste uitgebrachte nummer).

* = verplicht veld

 

Missio Pauselijke Missiewerken legt uw gegevens vast overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We kunnen deze gebruiken om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. Indien u daar geen prijs op stelt, kunt u ons dit schriftelijk kenbaar maken: Missio, Antwoordnummer 1434, 2509 WB Den Haag (geen postzegel nodig). Of via missio@missio.nl.

Door dit formulier te versturen, geeft u toestemming aan Missio/PMW (Laan van Nieuw Oost-Indië 191, 2593 BN Den Haag) het abonnementsgeld (10 euro) van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank voor de voorwaarden.