ANBI / CBF Keurmerk

ANBI gegevens - Missio Pauselijke Missiewerken

 • Naam:

  Stichting Nationaal Bureau Pauselijk Missie Actie

 • Dossiernummer:

  6257

 • Contactgegevens:

  Missio Pauselijke Missiewerken Nederland

  Laan van Nieuw Oost Indië 191

  2593 BN Den Haag

  Tel. 070 – 304 74 44

  Fax 070 – 381 83 55

  E-mail: missio@missio.nl

  Postadres:
  Postbus 93140 2509 AC Den Haag
 • Fiscaalnummer:

  0028 70 733

 • Kamer van Koophandel:

  41151392


 •  
  Bestuur:

 • Voorzitter:

  Dr. E.J.J.M. Kimman SJ

 • Vicevoorzitter:

  J.P.H.M. Wiertz

 • Secretaris/penningmeester:

  Mr. Drs. Th.E.M. Wijte

 • Lid:

  A. Bakker sma

 • Bestuursleden ontvangen geen beloning c.q. vergoeding
  voor hun werkzaamhedent

 • Doelstelling

  De stichting heeft ten doel het bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Pauselijke Missiewerken Nederland (PMW) en het bevorderen van de verlening van geestelijke en materiële steun aan de opbouw van de jonge kerken in de derde wereld.

  De Pauselijke Missiewerken Nederland (naar buiten optredend onder de naam Missio) is een kerkelijke instelling en een zelfstandige Nederlandse afdeling van de internationale organisatie Pauselijke Missiewerken te Rome.

  De Pauselijke Missiewerken/Missio heeft ten doel het volk van God met een missionaire geest te doordringen. Zij nodigt de gelovigen uit hun missionaire gezindheid tot uitdrukking te brengen door met het werk van de wereldwijde evangelisatie zowel in geestelijke als in materiële zin samen te werken.

  Zij brengt bovendien een solidariteitsfonds tot stand ten dienste van een universeel programma van wederzijdse hulp tussen de plaatselijke kerken.

 • Beleidsplan

  De prioriteiten voor de komende jaren staan beschreven in het meerjarenbeleidsplan 2017 – 2021.

   

  Onder meer: fondsenwerving; vergroten naamsbekendheid; missionair bewustzijn bevorderen bij kinderen door middel van de website missiokids; tijdschrift Kerk Wereldwijd.

 • Activiteiten

  De belangrijkste activiteiten zijn:

  Wereldmissiemaand, met daarin Wereldmissiedag van de Kinderen en Missiezondag;

  Fondsenwerving;

  Speciaal ondersteuningsprogramma voor priesterstudenten in Afrika en Azië;

  Publicatie tijdschrift Kerk Wereldwijd.

   

  In ons jaarverslag worden deze activiteiten toegelicht. De jaarverslagen van de laatste vijf jaren staan op onze website.

 • Financiële verantwoording

  De jaarrekeningen van de laatste vijf jaren staan op onze website.

  Voor het personeel van Missio is de salarisregeling BBRA van toepassing.

  De functie van Nationaal Directeur is onbezoldigd.

  Leden van het bestuur ontvangen geen beloning c.q. vergoeding voor hun werkzaamheden.

CBF - Missio / Pauselijke Missiewerken

Het logo CBF-Erkend Goed Doel laat zien dat deze organisatie zich houdt aan de regels die gelden voor erkenning door het onafhankelijke Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). Erkende goede doelen weten wat ze willen bereiken, hebben hun organisatie op orde en vertellen daar open en begrijpelijk over. Eens in de drie jaar toetst het CBF erkende goede doelen opnieuw. Er kunnen ook tussentijds controles plaatsvinden. Voor vragen, klachten en een actuele lijst van erkende goede doelen: Centraal Bureau Fondsenwerving, telefoon 020 – 417 00 03 of www.cbf.nl