Vietnam - Economie
Het grootste deel van de bevolking leeft van de landbouw. Rijst is het voornaamste gewas. De delta’s van de Mekong en de Rode Rivier behoren tot de grootste rijstplantagegebieden van de wereld. Andere belangrijke gewassen zijn pinda’s, koffie, thee, katoen. De visserij is eveneens een industrie van belang. Daarnaast is rubber een belangrijk exportproduct.
Eind jaren ‘80 besloot de regering tot een economisch hervormingsprogramma, Doi Moi. Hoewel die hervorming niet zonder slag of stoot ging, is er uiteindelijk een enorme economische groei gerealiseerd. Er is een toename van buitenlandse investeerders en een grote groei van het toerisme.
De kloof tussen arm en rijk is echter ook toegenomen. Vietnam is nog steeds een van de armste landen van Azië. Circa 25% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
 

 

 

 

© Missio Nederland, 2011


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55