Vietnam - Geschiedenis
De geschiedenis van Vietnam begint voor onze jaartelling, toen het land een vazalstaat van China was. Van 112 voor Chr. tot 938 na Chr. bezetten de Chinezen het land en was het onderdeel van het Chinese keizerrijk. De Chinese invloed is tot op de dag van vandaag merkbaar in de literatuur, muziek, taal en regeringsstructuur. Deze zijn allemaal gebaseerd op de leer van Confucius, de grote Chinese filosoof, die een sterke nadruk legde op de goedheid van de mens, de menselijke deugden, de hiërarchie van de familie, religieuze rituelen en wel meer dan 3000 gedragsregels schreef.

  

In 1535 stichtte de Portugees Antonio de Faria de eerste handelsnederzetting in Vietnam bij Faifo (tegenwoordig Hoi An). Tegen het einde van de 17e eeuw worden de Engelsen en Fransen de belangrijkste handelaren.
In het midden van de 19e eeuw (1862) werd Vietnam een Franse kolonie. Samen met Laos en Cambodja werd Vietnam hernoemd tot Indochina. De Franse koloniale periode duurde tot 1945.
 


Ho Chi Minh
Op 2 september 1945 riep de leider van het verzet (de Viet Minh), Ho Chi Minh, in Hanoi de onafhankelijkheid uit. De Fransen waren echter niet van plan hun kolonie zomaar prijs te geven en er volgde een acht jaar durende oorlog, die de Fransen definitief verloren in 1954.
Het land werd verdeeld in een Noord-Vietnam en een Zuid-Vietnam. Het noorden werd geleid door Ho Chi Minh, het zuiden door Ngo Dinh Diem met steun van de Amerikanen.
De Amerikanen waren bang voor het communisme. De verkiezingen van 1956 gingen daarom niet door (de kans was groot dat Ho Chi Minh zou winnen) en er kwam een opstand in Zuid-Vietnam tegen Diem. Deze opstand groeide uit tot een burgeroorlog. Toen de Amerikanen besloten om militair in te grijpen, brak in feite de Amerikaans-Vietnamese oorlog uit. Uiteindelijk komt er in 1975 met de val van Saigon een einde aan. Op 2 juli 1976 wordt Vietnam officieel herenigd als de Socialistische Republiek Vietnam.
Ho Chi Minh is het nationale symbool van verzet geworden. Je vindt zijn foto overal, in scholen, overheidsgebouwen en op straat.

Bootvluchtelingen
Meteen na de oorlog in 1975 vluchtten vele Vietnamezen samen met de laatste Amerikanen het land uit. De oorlog had het land verwoest, twee miljoen levens geëist, vijf miljoen gewonden, een miljoen kinderen waren wees geworden.
In 1978 volgt een tweede grote stroom vluchtelingen, omdat toen overal in het land het communisme werd ingevoerd. Voor velen betekende dit onteigening en verlies van bezittingen en dus inkomsten. De regering begon na de oorlog ook met politieke zuiveringen. Mensen die tegen Noord-Vietnam gevochten hadden werden naar heropvoedingskampen gestuurd.
In de jaren ‘80 ontvluchtten weer velen het land, vanwege een hongersnood als gevolg van handelsboycotten van het westen, de oorlog met Cambodja en een mislukte collectivisatie van de boerderijen. In Nederland zijn toen ook bootvluchtelingen aangekomen. Er wonen nu ongeveer 20.000 Vietnamezen in ons land.
 

© Missio Nederland, 2011


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55