Vietnam - Cultuur

De Vietnamese taal
Het Vietnamees heeft een grote invloed ondergaan van het Chinees. Tot de 17e eeuw gebruikte men een op het Chinees gelijkend schrift van karakters. Een Franse missionaris, Alexandre de Rhodes introduceerde in de 17e eeuw het Romeinse schrift. Maar het Vietnamees heeft meer klinkers. Hij loste dat op door het gebruik van extra tekens. Deze taal heet het Quoc Ngu.
Het Vietnamees is een moeilijke taal. Het moeilijke van de taal is dat een en hetzelfde woord heel verschillende betekenissen kan hebben. Dat ligt aan de manier waarop je het uitspreekt. Om te weten hoe je het woord moet uitspreken, staan er allerlei accenttekens op de letters. Het Vietnamees noemen we een toontaal en er zijn zes tonen om een woord uit te spreken.


 

 

  Een voorbeeld:


Het Têt - feest
Het belangrijkste traditionele feest in Vietnam is het Têt-feest, het Nieuwjaarsfeest dat wel drie dagen duurt. Wanneer het Nieuwjaar is, wordt vastgesteld aan de hand van de maankalender. Dat verschuift elk jaar, maar vindt altijd plaats tussen eind januari en midden februari.
Het is een feest om dankbaar te zijn en een echt familiefeest, waarbij ook de voorouders worden betrokken. Ruzies en conflicten worden eerst opgelost, voordat men gaat feesten. Natuurlijk is er vuurwerk. En er wordt een boom geplant als symbool van het nieuwe leven. Dat geeft moed en hoop bij het begin van een nieuw jaar.
 

© Missio Nederland, 2011


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55