Catechetisch Centrum Emmaus

Zuster Asinta Noela leidt het vormingscentrum voor toekomstige catechisten in Sanya Juu. Jongere en oudere volwassenen krijgen hier hun vorming en opleiding. Het centrum is zelfvoorzienend. De tuinen aan de voet van de Kilimanjaro zijn dan ook zeer groot! – Hier wordt het Woord van God gehoord en gezaaid, in de moestuinen van het centrum en in het hart van de catechisten van morgen!

Een van de mensen die hier opgeleid worden, is de 64-jarige John Florentin uit het bisdom Tanga. Hij was gedurende 38 jaar leraar op een basisschool. Hij is getrouwd en heeft vijf kinderen. “Toen wij in Tanga een kerk wilden bouwen en om financiële hulp vroegen, zei men, dat we eerst een gemeenschappelijke ruimte moesten bouwen waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Dat vind ik geen goede zaak. Een kerk moet een heilige plaats zijn.”

 

© Tekst: Missio Schweiz / Missio Nederland
© Foto’s: Missio Schweiz, Michel, Ostermann


© Missio Nederland, 2013


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55