Drie jongeren vertellen

Jackline, Jackson en Paul zijn nog jong maar hebben al veel ervaring met de Kleine Christelijke Gemeenschappen. Ze wonen in het noorden van Tanzania, in Maua, een dorp aan de voet van de Kilimanjaro. Ze proberen duidelijk te maken wat de SCC voor hen betekent.

Jackline (20)
Van de SCC’s heb ik geleerd hoe ik in de gemeenschap kan leven. Ze laten mij zien hoe ik mijn ouders kan respecteren, hoe ik kan bidden, hoe ik weerstand kan bieden aan het kwaad, bijvoorbeeld prostitutie, diefstal en andere van dit soort zaken. In de SCC’s heb ik geleerd hoe ik in de gemeenschap kan meewerken, bij verschillende activiteiten zowel binnen als buiten de kerk. Ik ben al lid van deze SCC vanaf mijn geboorte, omdat de SCC’s heel belangrijk zijn voor onze familie.
Het is jammer genoeg niet mogelijk om hier in Maua werk te vinden. Je moet weg van hier, bijvoorbeeld naar Moshi. De meeste jonge mensen zoals ik leven in arme gezinnen. Als iemand in armoede leeft, kan hij de basisbehoeften zoals voedsel, woning, kleding enz. niet betalen. Jonge mensen worden daarom gedwongen zich te prostitueren, te stelen of andere slechte dingen te doen.
Ook hiv en aids komen veel voor. Ik heb verschillende vrienden van mijn leeftijd verloren die aan aids gestorven zijn.
Ik wil graag lerares worden en studeer nu geografie in Arusha.

 

Jackson (20)
De SCC’s zijn heel belangrijk voor mij, voor mijn leven. Ze helpen de eenvoudige mensen die problemen hebben, bijvoorbeeld wezen of armen. Als je lid bent van een gemeenschap dan kun je iets leren: bijvoorbeeld hoe je Gods Woord het beste kan doorgeven of hoe je als christen in de maatschappij kunt leven. Je kunt ook zien hoe mensen volgens het evangelie leven – en er zijn er heel veel! De SCC’s leren ook hoe je over God kunt spreken en wat God van ons verwacht.
God is belangrijk voor mij. Mijn familie is heel arm. Maar ik heb begrepen dat werken en naar school gaan de wil van God is. Zonder God kan ik niets doen.
Ik wil graag ingenieur worden, maar wel in het leger.

 

 

Paul (20)
SCC’s helpen mij te begrijpen hoe ik met andere mensen kan omgaan, met christenen zoals ik. Ze helpen mij om gedisciplineerd te leven, anderen te respecteren en lief te hebben, want alle mensen zijn gelijk. Van de SCC leer ik veel belangrijke zaken.
Wij komen bij elkaar op zaterdag of maandag, want op zondag gaan we naar de kerk. De bijeenkomst duurt zo’n anderhalf uur. Deze maand (oktober) kan het wel twee uur duren, omdat we dan ook de rozenkrans bidden. Maar het hangt ook af van het weer, want we komen in de buitenlucht bij elkaar.
Hier in het dorp zijn veel SCC’s. In mijn SCC zijn we met ongeveer 25 mensen. ’s Morgens zijn de kinderen er niet bij, dan zijn we met ongeveer 20 mensen. De kinderen bidden de rozenkrans rond het middaguur.
Ik wil graag weggaan om te studeren, maar mijn familie is arm. Daarom moet ik eerst werk vinden om het schoolgeld te kunnen betalen. Want ik wil graag acteur worden.

 

© Tekst: Missio Schweiz / Missio Nederland
© Foto’s: Missio Schweiz, Michel, Ostermann


© Missio Nederland, 2013


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55