Een Kleine Christelijke Gemeenschap in Maua

In het noorden van Tanzania komt in Maua onder leiding van Cyrill de Kleine Christelijke Gemeenschap bij elkaar voor het wekelijkse Bijbel – Delen. Centraal staat het evangelie van de komende zondag. Het is zes uur ’s ochtends en in de verte is de Kilimanjaro net boven de wolken uit te zien.
In deze gemeenschap spreekt men met elkaar over de dagelijkse zorgen. De mensen zien naar elkaar om en als het nodig is, legt men een beetje geld bij elkaar, zodat een zieke de juiste behandeling krijgt of er voor een kind schoolspullen kunnen worden gekocht.
Cyrill vertelt: “In deze regio van het land zijn de mensen arm. Samen bidden wij tot God, zodat wij onze levenssituatie kunnen verbeteren. En als u de mogelijkheid heeft, ons op een of andere manier te ondersteunen – in ons geloof en in onze levensomstandigheden – dan zijn wij daar zeer blij mee. Wat het geloof betreft, danken wij God, dat wij aan het geloof kunnen vasthouden. Daarom vragen wij u, ook voor ons te bidden, zodat wij trouw kunnen blijven aan ons geloof en het geloof ook verder kunnen verspreiden.”
 


 

© Tekst: Missio Schweiz / Missio Nederland
© Foto’s: Missio Schweiz, Michel, Ostermann


© Missio Nederland, 2013


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55