Wat is een Kleine Christelijke Gemeenschap?

In Tanzania functioneert een Kleine Christelijke Gemeenschap (SCC) als volgt:
Men komt bij elkaar in kleine groepen die bestaan uit 10 tot 15 gezinnen. De mensen bidden samen, delen het Woord van God en praten over hun problemen. Als zich iets voordoet, wat ze zelf niet kunnen oplossen, wenden ze zich tot de parochie.
Elke groep wordt geleid door een gekozen bestuur: de voorzitter en zijn plaatsvervanger, de assistent, de penningmeester en een secretaris. De taken van de SCC’s zijn toegenomen: ze bekommeren zich bijvoorbeeld om de kinderen of iemand is verantwoordelijk voor de caritas.

Normaliter hebben de SCC’s een vaste dag waarop ze bij elkaar komen. Dat regelen de groepen zelf. Omdat veel mensen in de stad naar hun werk moeten, komen zij vaak bij elkaar voordat het werk begint. Tijdens de bijeenkomst volgen ze een bepaald programma. Na het gebed luisteren ze naar Gods Woord en delen dit met elkaar.
Er is geen priester die de groep leidt. Ze lezen eenvoudigweg Gods Woord en dan proberen ze uit te leggen, wat het voor hen betekent. Een bijeenkomst duurt minimaal een uur.

De pastor is de leider van alle SCC’s in zijn parochie. Hij bezoekt de groepen regelmatig. Op de feestdag van de patroon van de SCC viert hij normaliter de eucharistie. Soms is er bij die gelegenheid ook een doop van kinderen of een huwelijk. Zo houdt hij een band met de mensen in de vaak grote parochie en komt hij op de plaatsen waar ze wonen, leven en werken.

© Tekst: Missio Schweiz / Missio Nederland
© Foto’s: Missio Schweiz, Michel, Ostermann


© Missio Nederland, 2013


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55