De kerk in Tanzania

De bevolking van Tanzania is sinds de 16e eeuw, toen de Portugezen in de kustregio’s kwamen, in aanraking gekomen met het christendom. Missionarissen van verschillende ordes en congregaties gingen naar Tanzania. Ook de Evangelisch-Lutherse kerk en de Anglicaanse kerk zijn sinds het einde van de 19e eeuw aanwezig in Tanzania. Verschillende vrije kerken en pinksterkerken zijn goed vertegenwoordigd in het huidige Tanzania.


Tegenwoordig zijn er een kleine acht miljoen katholieken in het land. De katholieke kerk is opgedeeld in 34 bisdommen en aartsbisdommen. Het bisdom Ifakara werd pas op 14 januari 2012 opgericht. De bisschoppenconferentie van Tanzania is lid van de SECAM, het symposium van de bisschoppenconferenties van Afrika en Madagaskar en van AMECEA, het verband van Oostafrikaanse bisschoppenconferenties (Eritrea, Ethiopië, Kenia, Malawi, Soedan, Zuid-Soedan, Tanzania, Oeganda, Zambia, Djibouti en Somalië).


© Tekst: Missio Schweiz / Missio Nederland
© Foto’s: Missio Schweiz, Michel, Ostermann


© Missio Nederland, 2013


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55