SENEGAL - KEUR MOUSSA
De Benedictijner abdij Keur Moussa (‘Huis van Mozes’) ligt op 20 kilometer van Dakar en werd in 1963 door Franse monniken gebouwd. Nu zijn de meesten van de ruim 30 monniken Afrikaans. De monniken werden wereldberoemd door hun gregoriaanse liederen die ze met traditionele Afrikaanse instrumenten verbinden. Ze bespelen met name de kora. Dit is een instrument met 21 snaren en het klinkt ongeveer als een harp.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

© Missio Nederland, 2012


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55