SENEGAL - ISLAM IN SENEGAL
De moskee van Touba is de grootste moskee in West-Afrika. De meeste mensen in Senegal zijn moslim. Zij behoren bijna allemaal tot een van de Broederschappen, zoals de Broederschap der Tidianen of die van de Mouriden.
De geestelijke leiders worden Marabout genoemd. Doordat Senegal een scheiding kent van kerk en staat zijn religieuze partijen verboden. Marabouts hebben dan ook geen directe politieke invloed. Indirect echter wel. Een stemadvies bij verkiezingen kan behoorlijk van invloed zijn op de uitslag. Door de scheiding van kerk en staat en het verbod op religieuze partijen, zijn er in Senegal nauwelijks godsdienstige conflicten.

Moskee in Dakar - foto: Freidrich Stark Moskee van Touba - foto: Freidrich Stark

© Missio Nederland, 2012


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55