SENEGAL - KATHOLIEKE KERK
Twee priesters - foto: Friedrich StarkHet christendom is een minderheid in Senegal, waar 93% van de bevolking islamitisch is. Het merendeel van de christenen bestaat uit katholieken, ongeveer 600.000 gelovigen.
Senegal heeft 7 bisdommen, waaronder het aartsbisdom Dakar. Kardinaal Théodore Adrien Sarr is de aartsbisschop. Er zijn ongeveer 143 parochies.
Kerk en staat zijn in de grondwet gescheiden. De moslims zijn vooral georganiseerd via Broederschappen. Moslims en christenen leven vreedzaam naast en met elkaar.
De katholieke Kerk is vooral actief in het onderwijs en de gezondheidszorg.

Pastoor voor de kerk van Thiès - foto: Friedrich Stark

Financiële steun
De Kerk in Senegal krijgt structurele hulp van de Pauselijke Missiewerken. Daarnaast zijn er ook verschillende projecten die door Missio Internationaal gesteund worden. Voorbeelden van die projecten ziet u hieronder.

 

Meer over de Katholieke Kerk in Senegal:
De officiële website (Franstalig): www.senkto.org
Artikel van Abbé Pierre Dione, Christen-zijn in Senegal (PDF)

 

 

informatiebijeenkomst van Caritas  - foto: Friedrich Stark


 


Emigratieproblematiek
Senegal is een arm land, waar veel jonge mensen geen werk kunnen vinden en ook geen perspectief voor de toekomst zien. Veel jonge mannen vertrekken dan ook naar Europa, waar ze werk hopen te vinden. Het is hun droom waarvoor ze alles riskeren: vele dagen op zee in een kleine houten vissersboot. Veel van hen overleven het niet. En degenen die Europa wel bereiken wacht een onzekere toekomst.

Vissers halen boot binnen - foto: Friedrich Stark

Missio Internationaal ondersteunt de Senegalese kerk bij haar initiatieven om de jongeren te waarschuwen voor de gevaren en valse verwachtingen van een gouden toekomst in Europa. In parochies worden informatiebijeenkomsten gehouden voor de gehele dorpsgemeenschap, ouders en familie. Immers ook zij zijn vaak betrokken bij de beslissing van de jongeren om te emigreren.
Tegelijkertijd worden er initiatieven ondernomen om de situatie in Senegal zelf te verbeteren, zodat jongeren niet meer weg hoeven te gaan. Te denken valt dan aan het bieden van opleidingsmogelijkheden en het versterken van sociale netwerken.

Steun de Kerk in Senegal: geef op giro 1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.


Zuster Christine geeft informatie - foto: Friedrich Stark

Strijd tegen vrouwenbesnijdenis
De Katholieke Kerk zet zich in om een einde te maken aan praktijken van genitale verminking. Hoewel het officieel verboden is in Senegal, komt vrouwenbesnijdenis nog vaak voor. Veel mensen zijn er van overtuigd dat een meisje pas vrouw wordt wanneer ze besneden is.
Zuster Christine Ngom gaat samen met haar team de dorpen in de omgeving van N’doffane langs om de mensen bewust te maken van de lichamelijke en psychische gevolgen van genitale verminking. Zuster Christine heeft langzaamaan het vertrouwen van de lokale bevolking gewonnen.

Zuster Christine geeft informatie - foto: Friedrich Stark
 

Naast deze belangrijke bewustwordingsprogramma’s, helpen de zusters de vrouwen ook een toekomst op te bouwen. Ze richten vrouwengemeenschappen op met het doel het huishoudelijke werk en het veldwerk te verlichten. Ook worden ondervoede kinderen verzorgd en hun moeders gewezen op betere voeding. Zeker zo belangrijk bij dit werk is het contact met de vrouwen die de besnijdenissen bij meisjes uitvoeren. Er moet voor deze vrouwen voor andere inkomstenbronnen gezorgd worden.

Steun dit belangrijke werk van zuster Christine Ngom en geef op giro 1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Zr Yvonne Clémence Bambara met moeders en hun baby - foto: Friedrich Stark
Opvang vrouwen en kinderen in Dakar
In Dakar hebben de Zusters van de Goede Herder een opvanghuis voor vrouwen en kinderen in nood. Vaak gaat het om jonge zwangere vrouwen die door hun man verlaten zijn. Ook is er plaats voor meisjes die problemen hebben met hun familie en verstoten zijn. De meisjes en jonge vrouwen hebben meestal geen opleiding en weten niet hoe ze zichzelf en hun kinderen moeten onderhouden. Er is geen ondersteuning vanuit de overheid en van hun familie kunnen ze weinig tot geen hulp verwachten.


Zr Yvonne Clémence Bambara met moeders en hun baby - foto: Friedrich Stark
Daarom hebben de Zusters van de Goede Herder dit opvanghuis ingericht. Zuster Yvonne Clémence Bambara begeleidt de vrouwen tijdens hun zwangerschap en verzorgt samen met hen de baby’s. De vrouwen volgen in het opvanghuis cursussen handenarbeid, koken, wiskunde, boekhouding en Frans. Zo kunnen ze beter in hun eigen onderhoud voorzien. De meisjes worden naar school gestuurd. De zusters proberen ook contact met de familie te zoeken en te kijken of er verzoening mogelijk is.

Steun het werk van de Zusters van de Goede Herder en geef aan giro 1566 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.
 


© Missio Nederland, 2012


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55