Boekentips

Ik ben Malala
Malala Yousafzai, het op dat moment vijftienjarige meisje dat op 9 oktober 2012 van zeer dichtbij in het gezicht wordt geschoten door een talibanstrijder, vertelt haar ontroerende en inspirerende verhaal.
Malala is het slachtoffer van een gruwelijke aanslag op haar leven; enkel en alleen omdat zij als meisje in het conservatieve Pakistan dagelijks naar school gaat. Ze overleeft deze aanslag ternauwernood en haar schokkende verhaal gaat de hele wereld over. De wereldgemeenschap leeft met haar mee en Malala wordt omarmd als het symbool van vreedzaam protest en strijd voor onderwis voor iedereen.
In dit boek vertelt Malala in haar eigen woorden hoe ze opgroeide in Pakistan, hoe haar vader ondanks de druk van de fundamentalistische krachten in Pakistan volhardt in zijn streven zijn dochter door middel van onderwijs de kans te bieden op een betere toekomst en wat voor gruwelijke wending haar leven kreeg op die middag van 9 oktober 2012.

Malala Yousafzai, met Christina Lamb: Ik ben Malala
Uitgeverij Spectrum, zevende aangevulde druk januari 2015
ISBN 978 90 00 33153 6


De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan
Deze publicatie schetst de droeve situatie van de christenen in Pakistan en die van de vrouwen in het algemeen. Dit betekent dat een christelijke vrouw dubbel gediscrimineerd wordt. De auteur beschrijft het hele systeem van eer en schaamte en de daarmee verbonden eerwraak. Indringend schildert hij de steeds verdergaande ‘talibanisering’ van Pakistan tot schrik van de daar levende christenen en gematigde moslims. Daarnaast beschrijft hij het gemeenschapsdenken dat moslims en christenen daar delen en vergelijkt dit met de uitgangspunten van de Katholieke Sociale Leer.

De auteur, Roman Gruijters, zal samen met zijn Pakistaanse echtgenote Reena Gill een lezing verzorgen op de MISSIO Ontmoetingsdag op 26 september.

Roman Gruijters: De Vervolgde Kerk en Gevallen Vrouwen in Pakistan
Verschenen in de reeks Publicaties van het Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk, nr. 4
Vogelenzang, 2011
ISBN 978 1 4475 1804 4


Pakistan, Het gevaarlijkste land ter wereld
Twee uur nadat bekend werd dat Osama Bin Laden was doodgeschoten, stond Joanie de Rijke bij zijn schuilplaats in Abbottabad. Ze was als eerste Nederlandse journalist ter plaatse om verslag te doen. De Rijke deed toen al geruime tijd onderzoek naar de bronnen van het islamitisch extremisme in Pakistan, het land dat door Obama ‘het gevaarlijkste land ter wereld’ was genoemd. Boven op het nieuws en onverschrokken onderzocht ze de wereld van het terrorisme. Ze drong diep door in Waziristan, bracht de belangrijkste terreurgroeperingen in kaart, sprak met zelfmoordterroristen, ouders, bezocht een rehabilitatiecentrum voor talibanjongeren, maar interviewde ook Musharraf in Dubai. Dit boek geeft een indringend beeld van een land dat klem zit tussen terreur en het Westen, en tussen politiek en militarisme.

Joanie de Rijke: Pakistan, Het gevaarlijkste land ter wereld
Uitgeverij De Geus, 2012.
ISBN 978 90 445 1721 7


 


Pakistan
In de bekende serie Landenreeks is ook een deel verschenen over Pakistan.
Pakistan is een van de weinige staten ter wereld die het bestaansrecht rechtstreeks ontleent aan religie. Toch hadden de voorvechters van een Pakistaanse staat een modern land voor ogen, met een seculiere grondwet. Na de onafhankelijkheid is de islam steeds belangrijker geworden. Het geloof verdeelt het Pakistaanse volk nu meer dan dat het de natie bijeen houdt.
Het boekje geeft een toegankelijk beeld van waar het in een land nu werkelijk om draait. Zonder in clichés te vervallen, schetst het het gewone en het bijzondere van een land en legt het ook het karakteristieke van zijn bevolking bloot.

Oskar Verkaaik: Pakistan
Uitgeverij KIT Publishers, 2006
ISBN 90 6832 426 8
 


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55