Aartsbisschop wil bemoedigenAartsbisschop Sebastian Shaw

Eigenlijk wilde Sebastian Shaw officier bij Pakistaanse marine worden. Maar op de dag dat hij een kennismakingsgesprek had, werd hij naar de kathedraal van Karachi getrokken. Hij liet de afspraak met de marine lopen en besloot tot een andere weg. Eerst werkte Shaw als leraar, daarna trad hij in bij de orde van de franciscanen. Sinds november 2013 leidt Sebastian Shaw het aartsbisdom Lahore als aartsbisschop.
Daarvoor had hij het oudste bisdom van Pakistan al vier jaar als administrator geleid – in een tijd dat de situatie van alle religieuze minderheden in het land gestaag verslechterde. Als grootste probleem in het land ziet de aartsbisschop de groeiende religieuze intolerantie. “De mensen moeten elkaar als mensen accepteren en niet op grond van een religie”, zegt de 56-jarige Shaw. “Als religieuze aangelegenheden gescheiden behandeld zouden worden van staatsburgerlijke zaken, dan zouden de problemen opgelost kunnen worden.”

Joseph ColonyEen van de ergste dagen beleefde Shaw in maart 2013 toen bijna 200 huizen van christelijke families in Lahore in brand gestoken werden. Direct na de aanslag op de Joseph Colony ging Shaw naar de getroffen mensen, vond troostende woorden en sprak de mensen moed in. “De mensen zijn bang”, zegt Shaw. “Maar in angst leven, kan tot nog meer frustratie en onzekerheid leiden.”
Voor de aartsbisschop is het duidelijk, dat de christenen zich niet moeten terugtrekken, maar met alle vredelievende krachten in het land in dialoog moeten gaan. “De dialoog kan een deur openen”, zegt Shaw. Zo houdt hij nauw contact met de grootimam van Lahore en andere religieuze leiders.
Zijn katholieken wil de geëngageerde aartsbisschop vooral vertrouwen geven. “Wij zijn een jonge kerk, 125 jaar oud. Dit is de vierde generatie. Wij zijn hier geboren. Dit is ons land”, zegt hij. Aartsbisschop Shaw heeft een wens: “Christenen moeten als gelijkwaardige burgers van Pakistan geaccepteerd worden.”

Tekst: Missio Aken, B. Tiburzy / Missio Nederland
© Foto’s: H. Schwarzbach


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55