Interreligieuze dialoog: optimistische vredestichterFr. James Channan

Al meer dan 30 jaar zoekt hij enthousiast het gesprek met moslims en vertegenwoordigers van andere religies: pater James Channan o.p. Voor de 61-jarige dominicaan hoort de interreligieuze dialoog op de eerste plaats bij het apostolaat van de katholieke Kerk in Pakistan. “Omdat wij een minderheid zijn en bijbels gesproken het zout der aarde en het licht der wereld willen zijn”, zegt hij. Voor de leider van het vredescentrum van de dominicanen in Lahore is deze dialoog “geen mooidoenerij, het is juist noodzakelijk als het samenleven van religies gecompliceerd is.”
De schrijver van meerdere boeken heeft tot nu toe meer dan 300 interreligieuze seminars in zijn land georganiseerd. “Juist in het gesprek met moslims is het belangrijk, hen authentieke informatie over het christendom te geven, hier heersen nog vele verkeerde ideeën.” Inmiddels zijn meer dan 200 christelijk-islamitische dialooggroepen actief in zijn vaderland. Gemiddeld tussen de 70 en 150 christenen, moslims, hindoes, bahai of sikhs bezoeken de huidige cursussen in het vredescentrum van de dominicanen.
Pater James Channan o.p. is beslist niet naïef. Hij kent de verwoestende gevolgen van terrorisme en fundamentalisme voor de Pakistaanse samenleving. “Wij christenen in Pakistan zijn zeer kwetsbaar.” Maar als optimist geeft hij de hoop op een beter leven voor alle mensen in Pakistan nooit op. “Daarvoor zal ik altijd mijn stem verheffen”, bekent hij.

Moskee

 

 

Dit sterke getuigenis laat de dominicaan overal zien. Tien jaar was hij werkzaam bij de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, vijf jaar in de pauselijke commissie voor de christelijke-islamitische relaties. Hij gaf en geeft lezingen tussen New York en Helsinki. Hij heeft de Pakistaanse regering geadviseerd en werd als haar vertegenwoordiger naar het buitenland gezonden.
Wat geeft hem daartoe de kracht? “Dat ik Jezus met heel mijn hart mag volgen”, antwoordt pater James Channan o.p. Wie met hem spreekt, gelooft dat meteen.

 

 

Tekst: Missio Aken, J. Seibel / Missio Nederland
© Foto’s: H. Schwarzbach


Lees ook het interview met pater James Channan o.p.


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55