INTERRELIGIEUZE DIALOOG

In het overwegend boeddhistische land is de dialoog tussen de verschillende godsdiensten niet eenvoudig. Een extra complicerende factor is het feit dat de religieuze grenzen tevens langs de etnische grenzen lopen. Zo behoren veel christenen tot de minderheden van de Karen en Kachin en bestaat de bevolkingsgroep van de Rohingya’s grotendeels uit moslims. Interreligieuze dialoog in Myanmar impliceert dus tevens een culturele dialoog tussen de meerderheid van de Birmanen en andere etnische groeperingen.

Vormen van dialoog
Naast georganiseerd interreligieus overleg, met alle complicaties zoals geschetst, zijn er nog andere vormen van dialoog. Persoonlijke contacten in het dagelijkse leven tussen mensen van verschillende godsdiensten zijn er op alle niveaus van de samenleving. Deze contacten zijn vaak goed. Daarnaast is een beproefde manier van samenwerken met andersdenkenden het verlenen van noodhulp. Zo heeft men na de tyfoon Nargis de handen ineen geslagen om de vele getroffenen te helpen.tekst: Missio Oostenrijk/Missio Nederland
foto’s: Missio Oostenrijk

© Missio Nederland, 2014


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55