MISSIO / PAUSELIJKE MISSIEWERKEN IN MYANMAR

Ook in Myanmar is Missio/Pauselijke Missiewerken aanwezig. Father Callistus Saw Eh Mwee, die in de Verenigde Staten heeft gestudeerd, is sinds 2005 de Nationaal Directeur. Hij vertelt: “In de tijd van de dictatuur voelden wij ons vooral door gebed met de katholieken wereldwijd verbonden. Onze financiële bijdrage aan de collecte op Missiezondag was klein, omdat de mensen zeer arm zijn en er maar weinig katholieken zijn.”
Zonder de steun van de vele Missio’s is het maar de vraag of de Kerk het had kunnen redden in Myanmar, aldus father Callistus.

Steun van Missio Nederland
Ook Missio Nederland heeft door de jaren heen verschillende projecten in Myanmar financieel gesteund. In het zuiden van het land, bij de grens met Thailand, verzorgen zusters drie hostels. In deze opvanghuizen worden kinderen opgevangen wiens ouders om politieke en/of economische redenen Myanmar hebben moeten ontvluchten. De meeste van deze kinderen behoren tot de minderheidsgroep van de Karen. Zo’n 300 kinderen krijgen er onderdak, voedsel en medicijnen. De zusters verzorgen er uiteraard ook het onderwijs, als aanvulling op het staatsonderwijs dat erg gebrekkig is.

 Enkele jaren geleden bezocht father Callistus een van de hostels, het St. Emily hostel. Daarvan is een filmpje gemaakt. Hoewel de kwaliteit van de film helaas te wensen overlaat, krijgt u toch een beeld van het leven van de kinderen daar.tekst: Missio Oostenrijk/Missio Nederland
foto’s: Missio Oostenrijk

© Missio Nederland, 2014


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55