Missio steunt de Filippijnen 3 - Jose hoopt op vrede

Jose Balaoro Jr. zal 9 september 2013 nooit vergeten. Het is de dag dat moslimrebellen de stad Zamboanga binnenmarcheren en hem meenemen als gijzelaar. Drie weken lang houden ze de in het zuiden van het eiland Mindanao gelegen stad bezet voordat die bevrijd wordt. “Overal om ons heen ontploften bommen. Ik zag een tweejarig jongetje sterven nadat hij door een schot was getroffen”, vertelt de 21-jarige jongeman.

 

Na zes dagen wordt Jose Balaoro vrijgelaten. Maar de dagen dat hij in gijzeling was, laten hem niet los. Ondanks alles hoopt hij dat Zamboanga een vreedzame toekomst tegemoet kan zien: “De regering en de rebellen zouden een dialoog moeten voeren. Ze moeten geen vooroordelen hebben ten aanzien van elkaars religie. We hebben vrede nodig, geen oorlog. We willen vrienden, geen vijanden.”


 

 

Voor een vreedzaam samenleven van de religies in Zamboanga zet de Italiaanse pater Sebastiano D’Ambra zich al jaren in. Zijn naam is in de Filippijnen onmiskenbaar verbonden met de interreligieuze dialoog. Hij heeft de Silsilah-dialoogbeweging opgericht, tegenwoordig een wereldwijd erkende en gewaardeerde vredes- en dialoogbeweging. Onderdeel van de beweging is een jongerenprogramma, dat jonge moslims en christenen in Zamboanga bij elkaar brengt, om vooroordelen af te bouwen, een wederzijds begrip te bevorderen en zich gezamenlijk in te zetten voor de vrede.

Print hier de PDF

Wilt u pater Sebastiano D’Ambra en de Silsilah-beweging helpen?
Geef dan uw bijdrage:
IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
o.v.v. Silsilah

Doneer online voor dit project 

© Foto’s: H. Schwarzbach
© Missio Nederland, 2016


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55