Missio steunt de Filippijnen 2 - Floating Houses: leven op het water

De stank van verrotting, diep zwart water, overal afval tussen de loopplanken van de ‘Floating Houses’, waarover de bewoners hun drijvende barakken op de rivier de Navotas bereiken. Deze gebrekkige behuizingen, in elkaar getimmerd van planken en plastic, zijn vaak de enige onderkomens, die de mensen zich kunnen permitteren, vertelt pastoor Patricio Hiwatig. Hij is pastoor in Navotas, een van de grootste slums in Manila. Hier leven 100.000 mensen dicht op elkaar gepakt op een vierkante kilometer. Het ruimtegebrek, geen sanitaire voorzieningen, vaak geen elektriciteit – dat alles nemen de mensen op de koop toe, zolang ze maar een betaalde baan vinden, vertelt hij.

Veel van de bewoners leven van de visvangst, zamelen metaal in of wassen en poetsen bij rijke huishoudens. Al meer dan tien jaar bekommert pastoor Patricio Hiwatig zich om de mensen in zijn parochie, in de zielzorg, maar ook met een opleidingscentrum voor vrouwen en een regelmatig voedselaanbod voor kinderen.

 


 

“Hoewel de mensen hier zeer arm zijn, kunnen ze in de moeilijke economische situatie net overleven. Ze zijn heel ijverig. Ze werken hard, ook al worden hen weinig mogelijkheden geboden. En ze hebben hun geloof, daardoor kunnen ze overleven. Ze vertrouwen op God, dat God hun kinderen, hun familie zal helpen”, aldus pastoor Patricio Hiwatig.

Print hier de PDF

Wilt u deze gezinnen in de Floating Houses helpen? Geef dan uw bijdrage:
IBAN: NL65 INGB 0000 0015 66
t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
o.v.v. Floating Houses

Doneer online voor dit project

 
 

© Foto’s: H. Schwarzbach
© Missio Nederland, 2016


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55