De katholieke Kerk in de Filippijnen

Naast de politiek en het leger is de katholieke Kerk in de Filippijnen de derde macht. Haar invloed op het leven is groot. De meer dan 80 miljoen katholieken zijn verdeeld over 16 aartsbisdommen, 59 bisdommen en 3 prelaturen. Daarbij komen nog het militair ordinariaat en 7 Apostolische Vicariaten. Die laatste zijn toekomstige bisdommen die nog geen financiële onafhankelijkheid hebben bereikt.

In januari 2015 bracht paus Franciscus een vijfdaags bezoek aan de Filippijnen. Hij sprak zich uit tegen de armoede en de corruptie. Bij de afsluitende eucharistieviering in de stromende regen waren maar liefst 6 miljoen Filippino’s aanwezig.
 

Fr. Socrates Mesiona, Nationaal Directeur van de Pauselijke Missiewerken in de Filippijnen:
“Wij zijn naast Oost-Timor het enige land in Azië met een katholieke meerderheid. Het is voor ons heel belangrijk zelf missionair te zijn en ons christelijk geloof te delen met onze Aziatische buren.”


 

© Foto’s: H. Schwarzbach; Th. van Loon; M. Brunner-Artho
© Missio Nederland, 2016


 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55