2. Scholing

Wij ondersteunen de scholing van kinderen door bij te dragen aan boeken, schooluniform en opleidingskosten.

Tanzania

In Dar Es Salaam aan de oostkust van Tanzania ondersteunt MISSIO de zusters van DMI (Dochters van Maria Onbevlekt) die proberen te voorkomen dat kinderen vroegtijdig de school verlaten en gaan werken. Kinderarbeid is een groot probleem in Tanzania. Naar schatting een op de vier kinderen verlaat voortijdig de school. De regering heeft internationale verdragen ondertekend, maar armoede blijft de belangrijkste reden voor ouders om hun kinderen te laten werken. Kinderarbeid ontneemt kinderen hun toekomst. Ze leven op straat, werken in gevaarlijke omstandigheden, hebben gebrek aan voedzaam eten, gebrek aan rusttijden, zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting en lichamelijk geweld.
De zusters van DMI ondersteunen elk jaar een groep van 100 kinderen met het geven van een soort overbruggingslessen. In deze brugschool worden de kinderen zodanig ondersteund en begeleid, dat zij weer terug kunnen naar het gewone onderwijs en daar hun school af kunnen maken. Dit overbruggingsprogramma duurt een jaar. Na dat jaar gaan de kinderen weer naar school en worden ze door de plaatselijke gemeenschap verder begeleid.
MISSIO geeft financiële ondersteuning voor de aanschaf van schoolmaterialen voor de kinderen en voor de leerkrachten (bv. een schoolbord), schooluniformen, onkosten voor de leerkrachten.

Senegal

In de Wereldmissiemaand van 2012 waarin de kerk in Senegal centraal stond, kon MISSIO 25 schoolkinderen (22 leerlingen van de basisschool en 3 kleuters) steunen met de aanschaf van schoolbenodigdheden.
Al bijna 200 jaar verzorgen zusters in Saint Louis onderwijs aan kinderen en jongeren. De kinderen op de ‘Ecole Saint Joseph de Cluny’ zijn afkomstig uit verschillende sociale klassen. In Saint Louis zijn veel openbare en privéscholen. Maar een groot aantal kinderen gaat nog niet naar school of gaat naar een Koranschool. De katholieke scholen ontvangen veel moslimkinderen, omdat hun ouders zelf daar onderwijs gevolgd hebben. De ouders willen dat hun kinderen eveneens profijt hebben van het goede onderwijs.
Zuster Célestine: “De school is voor ons geen bekeringsmiddel. Het gaat ons er om dat we minstens leren om in wederzijds respect met elkaar samen te leven. De ouderverenigingen van onze scholen bestaan zowel uit christenen als moslims. De ervaringen dichtbij in de buurt zijn belangrijk om de vrede te bevorderen.”
 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55