3. Pastorale vorming

Lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of catechist.

St. Charles Seminarie in India

Een van de seminaries die door MISSIO Nederland financieel wordt gesteund is het St. Charles Seminarie in India. Investeren in de mensen die de geloofsgemeenschappen in de toekomst kunnen leiden, is een van de taken van MISSIO. Via een speciaal sponsorprogramma kunnen mensen hier in Nederland een priesterstudent in de derde wereld steunen. Meer informatie over het sponsorprogramma vindt u hier.


 


Religieuzen in Benin

MISSIO ondersteunt ook de opleiding en vorming van vrouwen en mannen die zich geroepen weten tot het religieuze leven. Zo kunnen bijvoorbeeld deze vijf novicen van het “Institut des Servantes de la Lumière du Christ” (Het instituut van de Dienaressen van het Licht van Christus) in Mono in de republiek Benin dankzij financiële bijdragen hun studies vervolgen.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55