4. Parochievrijwilligers helpen

De vele vrijwilligers helpen wij bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.

In de derde wereld zijn veel catechisten en andere vrijwilligers actief binnen de plaatselijke geloofsgemeenschappen. Een priester heeft er vaak een enorm geografisch gebied dat onder zijn parochie hoort. Voor de nodige pastorale hulp en gebedsvieringen zijn daarom goed opgeleide vrijwilligers hard nodig.

Op de foto’s ziet u de catechisten van de Ministriskul van Bougainville. De Nederlandse missiebisschop Henk Kronenberg, nu met emeritaat, was er vele jaren bisschop.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55