5. Parochiegemeenschap opbouwen

Naast toerusting leveren wij een ondersteunende bijdrage aan vormingscentra en kerkgebouwen.

Oeganda

De kleine katholieke gemeenschap van Mabanda, ten noorden van Oeganda’s hoofdstad Kampala telt zo’n tweehonderd gezinnen. Zij hadden een eigen plaatselijke kerk nodig, want om de dichtstbijzijnde kerk te bereiken moest men urenlang door een modderig landschap van wegen die onbegaanbaar worden bij hevige regenval. Dus twee jaar geleden begon men met de bouw.

Pastoor Matthias Jjooga van de nabijgelegen parochie in Mulajje is de manager van het project. “Een kerkgebouw is nodig,” zegt hij. “Zonder kerk is het moeilijk de gemeenschap samen te brengen op een plek.” Hij gelooft dat het nieuwe kerkgebouw meer is dan enkel wat stenen en cement. Voor de mensen in Mabanda heeft het een veel grotere betekenis. Hij noemt enkele voordelen: “Het zal voor de kerkleiders makkelijker worden om hun parochianen beter te leren kennen, waardoor ze beter leiding kunnen geven aan de gemeenschap,” zegt hij. “Bovendien hopen de mensen dat met de kerk er meerdere voorzieningen komen, zoals een school en een ziekenhuispost.”
Met steun van MISSIO nadert de kerkbouw zijn voltooiing.

 

 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55