1. Kind in nood

Weeskinderen, kinderen met hiv of aids en straatkinderen bieden wij opvang en onderdak.

Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan ondersteunt MISSIO het werk van de zusters DMI. Dit is een Indiase congregatie die missionair werk verricht in enkele landen in Afrika. DMI staat voor Daughters of Mary Immaculate, Dochters van Maria Onbevlekt. Zij richten zich met name op de meest kwetsbare groepen op de plekken waar zij werken, vrouwen en kinderen.
Het oorlogsgeweld laait steeds opnieuw op in Zuid-Soedan. Kinderen worden geboren in een onstabiele en kwetsbare samenleving. Het land heeft een van de hoogste kindersterftecijfers ter wereld. Van de 1000 baby’s sterven er ruim 100 bij de geboorte of kort erna. Eén op de negen kinderen sterft voor het vijfde levensjaar.
De zusters doen hun uiterste best om te voorzien in de basisbehoeften van vluchtelingen die in een opvangkamp van de Verenigde Naties bijeen zitten. De zusters zorgen voor voedsel, drinkwater, medicijnen en kleding. Veel vrouwen en kinderen worden slachtoffer van seksueel geweld. Voor hen organiseren ze psychologische en pastorale opvang.

Myanmar

In 2014 stond de kerk van Myanmar centraal in de Wereldmissiemaand van MISSIO. Met het ingezamelde geld heeft MISSIO onder andere de zusters in het zuiden van Myanmar in het bisdom Mawlamyine kunnen ondersteunen. Het is een van de armste bisdommen, onder meer vanwege de politieke en economische situatie van de streek. In het gebied dat het bisdom bestrijkt wonen bijna 3 miljoen mensen. Een kleine 10.000 van hen zijn katholiek. De oppervlaktes van de parochies zijn erg groot. Bijna alle mensen in het oostelijk deel van het bisdom bij de grens met Thailand behoren tot het volk van de Kayin (Karen).
Al vele jaren doen de zusters missionair werk langs de Thaise grens. Zij zorgen daar voor de kinderen die ontheemd zijn, op de vlucht voor het geweld in de regio. De kinderen worden opgevangen in hostels en krijgen naast voedsel, kleding en medicijnen ook onderwijs en catecheselessen.
 

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indië 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55