6. Hun kerk steunen

Lokale kerken ontvangen jaarlijks een financiƫle bijdrage zodat ze levensvatbaar blijven en zelfstandig kunnen functioneren.

De gewone dagelijkse gang van zaken in een parochie brengt natuurlijk kosten met zich mee. Zo kan er een nieuwe computer nodig zijn of een vervoermiddel voor de catechist om bij de parochianen in de verafgelegen dorpen langs te gaan. Of zangbundels en gebedenboeken voor de vieringen van de geloofsgemeenschap. Met een vaste subsidie van MISSIO Internationaal wordt hierin voorzien. De bisdommen en parochies weten wat ze ter beschikking hebben en waar het het hardste nodig is.

Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indiƫ 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55