Nieuwsbrief juli 2012

 

Vanaf nu is onze website helemaal ingericht op Wereldmissiemaand van oktober dit jaar. U vindt er alle informatie en materialen voor de campagne met als voorbeeldland Senegal. Graag breng ik onze jaarlijkse MISSIO bijeenkomst onder de aandacht op zaterdag 29 september a.s. In deze nieuwsbrief kunt u er meer over lezen.
Ook wijs ik u graag op ons jaarverslag over 2011 en de jaarrekening van 2011, die onlangs op de site zijn gepubliceerd . In totaal heeft MISSIO vorig jaar € 1.734.807 aan inkomsten uit eigen fondsenwerving ontvangen. Ten opzichte van het jaar daarvoor betekent dat een stijging van ruim € 200.000. Daarvoor zeggen wij dank aan al onze trouwe donateurs.

 


Bijeenkomst WereldmissiemaandBijeenkomst Wereldmissiemaand

Elk jaar organiseert MISSIO een ontmoetingsdag voor haar parochiële contactpersonen en andere belangstellenden in het kader van Wereldmissiemaand.  U bent van harte welkom op zaterdag 29 september 2012 in een sfeervol historisch pand aan de Nieuwegracht 61 te Utrecht. Lees verder
 


Bezoek uit BurundiBezoek uit Burundi

Onlangs ontving MISSIO bezoek uit Burundi. Mgr. Venant Bacinoni en abbé Joseph-Désiré Nijimbere kwamen persoonlijk langs om te bedanken voor de financiële ondersteuning.
Lees verder

 


Dienen van de armenDienen van de armen

“God liefhebben betekent het dienen van de armen door hen waardig mens te laten zijn”. Dat is het motto van de zusters van DMI, de congregatie van de Daughters of Mary Immaculate.
MISSIO ondersteunt zuster Jeny Maila in Zambia en zuster Viji in Tanzania. Lees verder

        


BoekentipsBoekentips

Met een hopelijk mooie zomer in het vooruitzicht geeft MISSIO u enkele tips voor bijzondere boeken.


Lees verder