Nieuwsbrief januari 2011
In deze eerste nieuwsbrief van 2011 vragen wij uw aandacht voor Vietnam. Dit land zal dit jaar in de Wereldmissiemaand (oktober) centraal staan. Regelmatig zult u de komende tijd berichtjes over de katholieke kerk in Vietnam op onze website en in onze nieuwsbrief vinden. De situatie van katholieken is er niet eenvoudig. Een voorbeeld van een kleinschalig project kunt u hieronder lezen.
Verder in deze nieuwsbrief: de uitreiking van de Pauline Jaricot onderscheiding aan twee trouwe Missio-vrijwilligers, een project in India om kinderen naar school te laten gaan en een kijkje in de nieuwe Missio Wereldwijd.


Onderscheiding voor vrijwilligers van Missio
Onlangs ontvingen Antoon Gelen en Hans Letteboer de Pauline Jaricot onderscheiding vanwege hun grote verdiensten voor Missio. De onderscheiding bestaande uit een plaquette, waarop een afbeelding van Pauline Jaricot en een oorkonde, werd uitgereikt door Ina van de Bunt, missiesecretaris van het aartsbisdom Utrecht en lid van de Algemene Raad van Missio.

Zelateur
Beide heren hebben jarenlang hun steentje bijgedragen aan een taak die bijna verdwenen is. Ze zijn namelijk zelateur van Missio geweest. Vroeger kon men als parochiaan lid worden van de pauselijke missiewerken. Maandelijks droegen zij hun lidmaatschapsgeld af aan de zelateur of zelatrice die langs de deur kwam. Er zijn overigens nog steeds zelateurs. Alleen gaan ze nu slechts een maal per jaar bij de mensen langs. Lees verder...

 Drie koeien en vijftig kuikens geven weeskinderen toekomst
Met de aankoop van drie koeien en vijftig kuikens is in de centrale hooglanden van Vietnam een project gestart om het leven van inheemse kinderen in enkele door de katholieke kerk geleide weeshuizen te verbeteren.

Father John Baptist Tran Khac Du is de weldoeners uit Ho Chi Minh Stad dankbaar voor het mogelijk maken van de aankoop. De ruim 200 weeskinderen van inheemse volken krijgen onderdak, eten en onderwijs. De weeshuizen worden geleid door zusters van de Dochters van de Wonderbaarlijke Medaille (les Filles de la Medaille Miraculeuse). En het project is erop gericht om de weeshuizen financieel onafhankelijk te maken. Lees verder...


Nog minder dan een geit: kinderen in Ponnamanda
In Ponnamanda in India zijn kinderen nog minder waard dan een geit. Hun ouders zijn dag en nacht bezig om te zorgen dat er eten is voor iedereen in het gezin. Omdat de ouders zelf vaak analfabeet zijn, maken ze zich niet druk om enige vorm van onderwijs voor hun kinderen.

Pastoor Mathew Kama van de parochie St.Jan de Doper wil daar verandering in brengen. Hij zegt: “Het is een arme regio, die regelmatig getroffen wordt door cyclonen en andere natuurrampen. Ik probeer de ouders nu te overtuigen van het nut van onderwijs voor hun kinderen, zodat zij tenminste een beter leven kunnen hebben in de toekomst.”

Het spreekt voor zich dat deze mensen geen geld hebben om hun kinderen naar school te sturen. Pastoor Mathew Kama doet dan ook een dringend beroep op Missio voor financiële ondersteuning. Voor de aanschaf van boeken en schooluniformen is een bedrag nodig van 1.968 euro. Daarvan kunnen 164 kinderen in de parochie naar school.

Missio steunt de Dalits in India al langere tijd. Ze zijn de vroegere ‘onaanraakbaren’. Ze moeten het meest smerige werk doen om in leven te blijven.

Helpt u mee om deze kinderen naar school te laten gaan?
Stort dan uw bijdrage op Giro 8725, t.n.v. Missio, Den Haag, o.v.v. ‘Ponnamanda’.


Alvast hartelijk dank.

Informatie over andere projecten die Missio steunt, vindt u in de donateurskrant Missio Berichten
 Missio Wereldwijd
Het januari/februari nummer van Missio Wereldwijd is verschenen. Daarin een boeiende reportage over het monnikenleven in verschillende religies en een ontroerend artikel over de ‘vergeten kinderen’ in Zambia.
En natuurlijk nog veel meer …