Nieuwsbrief december
AdventskransAdvent, een tijd van wachten, verwachten, een tijd van hoop. Buiten is het donker, binnen in huis en in ons hart maken we het licht. We bereiden ons voor op de geboorte van het Kind dat vrede brengt.

Vrede komt er niet vanzelf. Gelukkig zijn er veel mensen die zich geroepen voelen om vrede dichterbij te brengen op hun plek in de wereld. In deze nieuwsbrief kunt u bijvoorbeeld lezen over priesterstudenten in India.
Ook vragen wij uw aandacht voor een actie van Open Doors, een organisatie die opkomt voor onderdrukte christenen. In Pakistan blijft hulp nodig na de overstromingen eerder dit jaar, vooral voor die mensen die door de overheid ‘vergeten’ worden.
En begint vrede niet met mededogen, compassie met je medemens? Daarom aan het eind van deze nieuwsbrief nog een leestip voor de komende weken: Catechismus van de Compassie.

Missio wenst u een goede adventstijd toe.


Open Doors

 

 

 

Geloven in vrijheid
Onder deze titel is Open Doors International een actie gestart om ervoor te zorgen dat de resolutie ‘Tegen belediging van religies’ (Defamation of Religions) niet aangenomen wordt in de VN. De resolutie is afkomstig van de OIC, de Organisatie van de Islamitische Conferentie

 

 

Voor ons in Nederland is het vanzelfsprekend dat we kunnen geloven wat we willen. Daarom staan we er niet altijd bij stil dat godsdienstvrijheid in veel landen helemaal niet zo gewoon is. De bloedige aanslag tijdens een christelijke kerkdienst eind oktober in Irak, toont ons dat christenen in veel landen hun leven niet zeker zijn.

Open Doors is een internationale christelijke organisatie die opkomt voor onderdrukte en vervolgde christenen in de wereld. Wanneer de resolutie zou worden aangenomen zou dat betekenen dat regeringen de macht krijgen te bepalen welke religieuze opvattingen wel en welke niet geuit mogen worden in hun land. En het geeft de regering het recht om diegenen die ‘onaanvaardbare’ religieuze opvattingen uitdragen te straffen op een manier die hen goeddunkt.

In de praktijk betekent dit in landen van de OIC, onderdrukking, vervolging en doodstraffen voor andersdenkenden, onder wie christenen.
Missio Nederland heeft de petitie van Open Doors ondertekend. Op de website www.opendoors.nl/ons-werk/geloven-in-vrijheid/ kunt u meer lezen over deze actie. U kunt daar ook de petitie ondertekenen.Lourdes in India
Het St. Charles seminarie in Nagpur (India) heeft haar ‘eigen’ Lourdesgrot. Veel seminaristen brengen dagelijks een bezoekje aan de grot. En op het feest van Onze Lieve Vrouw van Lourdes wordt er een lichtprocessie gehouden waaraan meer dan 100.000 mensen deelnemen. Dat is een interreligieus gebeuren, waarbij Maria als moeder de bindende factor is.

Het St. Charles seminarie is een van de priesteropleidingen die Missio steunt. U kunt een priesterstudent sponsoren. U ontvangt dan zijn introductiebrief met een foto. Daarnaast ontvangt u jaarlijks een verslag van de rector over de ontwikkelingen op het seminarie.

Voor € 45,-- per maand steunt u een student met een volledige studiebeurs. Zo helpt u mee dat jonge mannen hun roeping kunnen volgen.
Voor meer informatie kunt u de speciale folder van Missio aanvragen (tel. 070 – 304 74 44) of hier downloaden.
 


Na het water nu de sneeuw
In juli en augustus van dit jaar werd Pakistan getroffen door enorme overstromingen. Missio heeft u gevraagd om de Pakistani te helpen aan voedsel, schoon drinkwater, medicijnen en onderdak. U heeft gul gegeven en daarvoor danken wij van harte. De Titus Brandsma parochie in Den Haag zamelde maar liefst € 3000 in. Ook via andere organisaties kwam de hulp binnen.

PakistanNu, enkele maanden later, is het water wel gezakt, maar leven veel mensen nog in tentenkampen. En de winter vormt een nieuwe bedreiging. De parochie van Nowshera in het noorden van Pakistan vreest de harde winter. In de bergen vlakbij is al sneeuw gevallen. De nachten zijn erg koud, terwijl mensen nog op de grond slapen.
Bij het goede nieuws over de hulp die verleend is, kwamen helaas ook berichten dat de minderheden in Pakistan, waaronder de christenen, overgeslagen worden door de overheidsorganisaties.

Uw steun blijft dus nodig, zeker voor de christenen in Nowshera, maar natuurlijk voor alle vrouwen, mannen en kinderen die in simpele tenten de winter moeten zien te overleven.

Giro 8725 Missio te Den Haag, o.v.v. ‘Pakistan’


Catechismus van de Compassie
Een leestip voor de komende kerstdagen: Catechismus van de Compassie. Het is een prachtig vormgegeven boek, opgebouwd rond twaalf kernwaarden uit het christendom. Bij het woord catechismus denkt u wellicht aan de vragen en antwoorden over de leer van de katholieke kerk, over alles wat wel en vooral niet mag. Zo’n catechismus is dit echter niet.
Catechismus van de compassie
Het boek is een gids die laat zien hoe de kernwaarden van het christendom, waarvan mededogen, compassie de centrale is, een bron van inspiratie zijn voor kunstenaars, denkers, schrijvers en zogenaamde gewone mensen. Ze toont de bijbelse wortels van deze kernwaarden en laat de schoonheid en invloed ervan op de Europese cultuur zien.

Het boek bouwt voort op ‘The Charter for Compassion’ (het handvest van compassie), een initiatief van Karen Armstrong. Het interview van de IKON met haar is te bekijken op de bijbehorende DVD.

Een boek om te lezen, te bladeren, te kijken en bij te mijmeren. En om er met anderen over te praten. Een echte aanrader.

Christiane Berkvens-Stevelinck en Ad Alblas, Catechismus van de Compassie. Uitgeverij Skandalon, 144 blz. ISBN 978-90-76564-94-4