Nieuwsbrief oktober
Nadat we in Wereldmissiemaand aandacht hebben besteed aan de katholieke kerk in Ethiopië, staan we in deze nieuwsbrief stil bij één van haar buurlanden, namelijk Soedan. Voor dat land is (wederom) een spannende tijd aangebroken, met een belangrijk referendum in het vooruitzicht. De kerk roept op tot gebed voor een vreedzaam referendum. Men vreest voor een nieuwe burgeroorlog.

Toch kunnen we Ethiopië nog niet loslaten. Er is een bijzondere tentoonstelling van Ethiopische iconen, waarover we u in deze nieuwsbrief meer vertellen.

Tot slot brengen wij graag de nieuwe folders over onze Missio-activiteiten onder de aandacht.


Bezoek uit Soedan
Op 7 oktober j.l. kwam bisschop Eduardo Hiiboro Kussala van het bisdom Tombura – Yambio in Soedan bij Missio op bezoek. Hij was op vredesmissie door Europa en deed daarbij ook ons land aan. De bisschoppen van Soedan maken zich grote zorgen over het referendum dat in januari wordt gehouden. In dat referendum kan gekozen worden voor of tegen afscheiding van Zuid-Soedan.

 

Eduardo Hiiboro Kussala - foto: CNA, catholic news agencyMen verwacht dat er gekozen wordt voor afscheiding. In het noorden van Soedan zijn moslims in de meerderheid, het zuiden is overwegend christelijk. De bisschop vertelde dat christenen in Noord-Soedan het zwaar hebben en onderdrukt worden.
Er spelen echter ook economische belangen. Het zuiden is zeer olierijk. De bisschoppen vrezen dat het referendum zal leiden tot een nieuwe burgeroorlog in dit zo geteisterde land. Bisschop Hiiboro vraagt aandacht voor de situatie in zijn land. Nu kunnen er nog voorbereidingen getroffen worden om het referendum vreedzaam te laten verlopen. De tijd dringt echter.

Op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, zijn de bisschoppen begonnen met hun campagne van ‘101 dagen van gebed’. Bisschop Hiiboro vraagt ook onze aandacht en ons gebed.

Gebed voor vrede in Soedan

Heer Jezus,
U die gezegd heeft;
“Vrede laat Ik u,
mijn vrede geef Ik u.”
Zie ons, uw zusters en broeders in Soedan,
nu wij staan voor een referendum.
Zend ons uw Geest om ons te leiden.
Geef ons de wijsheid die we nodig hebben
om die toekomst te kiezen
waar we uw ware vrede zullen kennen.
U roept ons weg uit slavernij,
onderdrukking en vervolging,
opdat wij mogen leven in overvloed.
Schenk ons vrede met elkaar.
Geef vrede tussen etnische groepen.
Help ons samen te werken
voor het welzijn van allen.
Dit vragen wij in uw naam,
Jezus onze Heer.
Amen.Missio geeft nieuwe folders uit
Heel veel mensen en organisaties zetten zich in voor missie. Iedere stichting of organisatie legt weer andere accenten. Toch is niet altijd duidelijk waar de organisatie voor staat en wat ze precies doet.
Missio is vooral bekend van de Wereldmissiemaand. Maar Missio is en doet veel meer. Missionaire activiteiten beperken zich immers niet tot die ene maand, maar gaan het hele jaar door.
Om meer bekendheid te geven aan onze activiteiten en daarmee aan de manieren waarop u het werk van parochies in de derde wereld kunt steunen, heeft Missio vier kleurrijke folders gemaakt.

1. Steun parochies wereldwijd: geeft aan wat Missio is en wat ze doet
2. Word donateur!: laat zien welke soort projecten Missio steunt
3. Steun een student: vertelt over het speciale sponsorprogramma voor priesterstudenten in de derde wereld
4. Schenk een toekomst: wijst op de mogelijkheden van een meerjarige schenking en een legaat

U kunt de (gratis) folders telefonisch aanvragen: tel. 070 – 304 74 44 (ma t/m do)
De folders zijn ook te downloaden, klik hier

 

       
 


‘Ethiopische Ikonen, kleurrijke parels’
Bent u ook geïnspireerd geraakt door gelovigen in Ethiopië, het land dat in de Wereldmissiemaand centraal stond?
Dan maken wij u graag attent op een bijzondere tentoonstelling in het Ikonenmuseum in Kampen: ‘Ethiopische Ikonen, kleurrijke parels’. De tentoonstelling is nog tot en met 29 januari 2011 te zien.
Op de tentoonstelling wordt een collectie Ethiopische ikonen en religieuze objecten geëxposeerd die het museum onlangs door een schenking verwierf. Aangevuld met ikonen en religieuze – en cultuurobjecten uit verschillende privécollecties, vormt de tentoonstelling de opmaat naar het jubileumjaar van het museum in 2011.

Voor meer informatie over de tentoonstelling en het Ikonenmuseum, kunt u kijken op de website: http://www.alexanderstichting.nl/