Wereldmissiemaand: EthiopiŽ
De nieuwsbrief staat dit keer helemaal in het teken van de komende Wereldmissiemaand: Wereldmissiedag van de kinderen op 3 oktober en Missiezondag op 24 oktober.
Dit jaar besteedt Missio speciale aandacht aan EthiopiŽ.

De katholieke kerk is er klein, maar zeer dienstbaar in de samenleving op het gebied van gezondheidszorg, voedselzekerheid en onderwijs. Zo wil men onder jongeren het bewustzijn rond de problematiek van hiv/aids vergroten door het geven van trainingen en workshops op katholieke scholen. Helaas zijn de financiŽle middelen beperkt.

Daarom wil Missio de parochies in EthiopiŽ steunen. Dat kan alleen met uw hulp. Want ook voor de opbouw van de plaatselijke geloofsgemeenschappen is geld nodig. Zodat vrijwilligers toerustingscursussen kunnen volgen en priesterkandidaten kunnen studeren.
Uw financiŽle bijdrage is zeer welkom: giro 1566, Missio Wereldmissiemaand, Den Haag.

Materialen voor Wereldmissiemaand: klik hier
Meer informatie over EthiopiŽ: klik hier


ď1% katholieken financiert 90% ontwikkelingswerkĒ
Dit vertelde pastoor Petros Berga tijdens de Missio bijeenkomst over EthiopiŽ zaterdag 11 september. Het tekent de sociale bewogenheid van de katholieke geloofsgemeenschappen in dat land. Vanuit het evangelie voelen zij een verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Op de dag van het Ethiopisch Nieuwjaar kwamen zoín 70 mensen in Utrecht bij elkaar als opmaat naar Wereldmissiemaand in oktober.
De dag werd ingeleid door Leo van Leijsen van de Katholieke Vereniging voor Oecumene die boeiend vertelde over de oude christelijke geschiedenis van het land en de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk.
Pastoor Petros Berga, werkzaam in de parochies van Edam en Volendam, ging vervolgens in op de rol van de rooms-katholieke kerk in zijn geboorteland. Parochies in EthiopiŽ worstelen met dezelfde vragen als parochies hier. Zoals: hoe kunnen we vrijwilligers goed toerusten? En: hoe kunnen we de jongeren bereiken? Deze laatste vraag is erg belangrijk als men zich realiseert dat 46% van de bevolking jonger is dan 14 jaar. Ook de interreligieuze dialoog met de moslims wordt steeds belangrijker.
Uit de vragen van de aanwezigen na afloop van de lezingen bleek hun grote betrokkenheid bij de derde wereld en de kerk. Tijdens de afsluitende lunch werd geanimeerd verder gesproken. Missio kan terugkijken op een geslaagde dag en bedankt allen die daaraan hebben meegeholpen.

Voor een uitgebreid verslag en fotoís: klik hierMissio steunt Kleine Christelijke Gemeenschappen

Voor de vitaliteit en de toekomst van parochies zijn Kleine Christelijke Gemeenschappen van groot belang. Wereldwijd zijn verschillende vormen van deze groepen te vinden. Het bisdom Emdibir in EthiopiŽ heeft in totaal 207 van deze geloofsgroepen.
Zoín groep bestaat uit ongeveer 8 tot 10 personen die bij elkaar in de buurt wonen. Ze komen regelmatig samen bij een van de leden thuis om te bidden, bijbel te lezen en ervaringen van alledag te delen. Op deze manier kunnen mensen bijbel, geloof en het alledaagse leven dichter bij elkaar brengen. Dat resulteert vaak in praktische hulp aan de mensen die het nodig hebben.
Abba Teshome Fikre, secretaris-generaal van Emdibir, zegt dat vooral de vorming en toerusting van de leiders (allemaal vrijwilligers) noodzakelijk zijn. Waar geen leiders zijn, zie je een afname van het aantal groepen en een gebrek aan inspiratie en activiteiten.

Missio steunt dit project van harte met een bijdrage aan de kosten van de vorming van de lekenleiders van deze geloofsgroepen en voor materialen, zoals bijbels en gebedsboeken.

Voor informatie over projecten die Missio steunt, kunt u onze gratis krant Missio Berichten aanvragen (tel. 070 Ė 304 74 44). U kunt de krant ook hier downloaden.


Kinderkrant Missio
Speciaal voor Wereldmissiedag van de kinderen op 3 oktober, geeft Missio een gratis Kinderkrant uit, voor kinderen vanaf ongeveer 7 jaar.
De kleurrijke krant gaat helemaal over EthiopiŽ. Er staan korte artikeltjes in over het leven van kinderen daar, over het land en over de kerk van EthiopiŽ. Je vindt er ook toepasselijke (bijbel)verhalen en een leuke prijsvraag voor de kinderen.
De Kinderkrant is te gebruiken op school (in lessen godsdienst / levensbeschouwing en wereldoriŽntatie) en in de parochie.
Exemplaren van de gratis Missio Kinderkrant kunt u aanvragen via tel.070 Ė 304 74 44.
U kunt de Kinderkrant ook hier downloaden.


Missio ansichtkaarten
In deze tijd van e-mail en internet blijft een persoonlijk kaartje aan iemand nog steeds van waarde. Een kaartje bij een bijzondere gelegenheid of om zomaar een groet te sturen.

Missio heeft ansichtkaarten laten maken van fotoís uit landen die Missio steunt. Er zitten vijf kaarten in een setje en ze zijn geschikt voor diverse gelegenheden.
Een setje van deze vijf schitterende ansichtkaarten kost slechts Ä 2,50 en dat is inclusief verzendkosten!

U kunt de ansichtkaarten als volgt bestellen.

Maak Ä 2,50 (of een veelvoud daarvan als u meerdere setjes bestelt) over op:

Giro 8725
t.n.v. Missio
te Den Haag
onder vermelding van Ďansichtkaartení en het aantal setjes.

Vergeet niet uw naam en volledige adres in te vullen, zodat we de kaarten naar u toe kunnen sturen.