Missio in Actie
Missio richt zich op een zevental activiteiten. Net als de zeven kleuren
van de regenboog geven die activiteiten meer kleur aan het leven
van parochies de wereld over.

MISSIO heeft ook een aantal folders uitgebracht, klik hier!

Kind in nood
Weeskinderen, aidskinderen en straatkinderen bieden wij opvang en onderdak.

 

Scholing
Wij ondersteunen de scholing van deze kinderen door bij te dragen aan boeken, schooluniformen en opleidingskosten.
Pastorale vorming
Lokale mensen ontvangen steun bij hun opleiding tot priester, pastoraal werk(st)er of catechist.
Parochievrijwilligers helpen
Ook de vele vrijwilligers helpen wij bij hun godsdienstige vorming en training in sociale vaardigheden via cursussen en lesmateriaal.
Parochiegemeenschap opbouwen
Naast toerusting leveren wij een ondersteunende bijdrage aan het realiseren van vormingscentra en kerkgebouwen.

Hun kerk steunen
Lokale kerken ontvangen een structurele financiƫle bijdrage zodat ze levensvatbaar blijven en zelfstandig kunnen functioneren.

Onze kerk inspireren
Via ons magazine Missio Wereldwijd, websites en bijeenkomsten ontmoeten wij gelovigen ginds en leren wij ons geloof met elkaar te delen.
Postbus 93140
2509 AC Den Haag
Laan van Nieuw-Oost-Indiƫ 191
Den Haag
E missio@missio.nl
 
T 070 - 304 74 44
F 070 - 381 83 55